By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 17, 2020, č. 1, s. 14-16
Annotation: Portrét J. E. Kosiny, zmíněn mj. literární kroužek Olymp; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 16).
Article
2
online
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 28, 2019, č. 3
Annotation: Medailon E. Musila-Daňkovského; připojena zpráva o konání výstavy.
Article