By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"ředitelé knihoven" » "ředitelé knihovna", "ředitelé knihovny", "ředitelé knihovne"
1
online
Webarchiv
In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 8, 2004, č. 7
Annotation: Rozhovor s V. Balíkem o jeho odvolání z pozice ředitele Národní knihovny.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 4, 19. 4., s. 157
Annotation: Nekrolog knihovědce I. Brožka.
Article
3
online
Webarchiv
In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 6, 2002, č. 3
Annotation: Rozhovor zejména o Parlamentní knihovně.
Article
4
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. [14], 2005, č. 1
Annotation: Medailon M. Nádvorníka.
Article
5
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 59, 2015, č. 165, 26. 8., s. 5
Annotation: Zpráva o výběrových řízeních na ředitele městských příspěvkových organizací po šesti letech.
Article
6
7
In: České slovo. -- Roč. 26, 1934, č. 26, 2. 2., s. 8
Annotation: O činnosti: Vybíral Bohuš, ředitele studijní knihovny v Olomouci, a jeho zásluhách o dobré styky čs.-jihoslovanské.
Article
8
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 61, 2017, č. 33, 15. 2., s. 4
Annotation: Zpráva.
Article
9
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 32, 2021, č. 6, 8.-14. 2., s. 67
Annotation: Zpráva.
Article
10
online
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 29, 2020, č. 1
Annotation: Rozhovor s novým ředitelem Národní knihovny V. Richterem o jeho plánech na této pozici.
Article
11
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 19, 2010, č. 1
Annotation: Rozhovor s P. Hazukou, ředitelem Národní knihovny, o její rekonstrukci.
Article
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 34, 10. 8., s. 23
Annotation: Rozhovor se současným pověřeným ředitelem Národní knihovny V. Richterem.
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 11, 18. 11., s. 391-394; č. 12, 16. 12., s. 440-443
Annotation: Rozhovor s V. Balíkem, jenž byl v letech 1990-2004 ředitelem Národní knihovny, o proměnách Národní knihovny po roce 1989.
Article
14
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 8. 8. 2008
Annotation: Rozhovor s ředitelem Národní knihovny o problematice výstavby nové budovy.
Article
15
online
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 26, 2017, č. 3
Annotation: Rozhovor s generálním ředitelem Národní knihovny ČR M. Kocandou o jeho plánech v této funkci.
Article
16
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 4, s. 43-44
Annotation: Portrét M. Lhotáka.
Article
17
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 28, 2017, č. 7, červenec, příl. Biblio, s. 6
Annotation: Článek o Národní knihovně a jejím novém řediteli M. Kocandovi.
Article
18
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 1, s. 41-42
Annotation: Medailon V. Rašky.
Article
19
20