By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 1, 1992, č. 73, 7. 12., s. 6
Annotation: Medailón prozaika k jeho 65. narozeninám 3. 12.
Article
2
In: Nová Pravda. -- ISSN 1803-1641. -- Roč. 1, 1990, č. 65, 17. 3., příloha, s. 3
Annotation: Reportáž.
Article
3
In: Zprávy Jednoty klasických filologů. -- ISSN 0231-6455. -- Roč. 26, 1984, č. 1/3, s. 32-36
Annotation: O klasickém středoškolském profesoru, který věnoval svůj zájem Řecku (27. 12. 1862-27. 10. 1932).
Article
4
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 7, 1962, č. 9, září, s. 282-283
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 3, 2004, č. 2, s. 26-27
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 2, 2003, č. 5, květen, s. 25-26
Annotation: Nekrolog.
Article
7
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 7, 2003, č. 26, červen, s. 37-38
Annotation: Nekrolog.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 11, 1962, č. 26, 30. 6., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 77, 1962, č. 161, 8. 7., s. 5
Annotation: Recenze v rubrice Kniha, která nás zaujala.
Article
10
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 18, 1962, č. 131, 3. 6., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 18, 1962, č. 133, 6. 6., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 9, 1962, č. 7, červenec, s. 330
Annotation: Recenzní glosa.
Article
13
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1962, květen, s. 8
Annotation: Poznámky; na s. 9 otištěna ukázka.
Article
14
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 8, 1962, č. 132, 7. 6., s. 5
Annotation: Recenzní glosa.
Article
15
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1962, č. 21, 24. 5., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Politik. -- Roč. 44, 1905, č. 144, 27. 5., s. 1-2
Annotation: Šťastný Jaroslav: Vybrané básně Dr. Josefa Františka Smetany. Plzeň, Spolek přátel vědy a literatury české 1905. Význam básnické tvorby...
Article
17
In: Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen. -- Roč. 51, 1913, Literarische Beilage, II., s. 39-40
Annotation: Šťastný Jaroslav: Korespondence Vojtěcha Nejedlého. Článek. Výroční zpráva státního gymnasia v Praze - Nové Město, Truhlářská ulice 1911....
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 42, 1962, č. 202, 24. 7., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 18, 1962, č. 184, 4. 8., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Věstník České akademie věd a umění. -- Roč. 48, 1939, č. 7/9, říjen/prosinec, s. 69-70
Annotation: ...ke "Korespondenci a zápiskům F. L. Čelakovského", který sestavil: Šťastný Jaroslav. Čelakovský F. L.
Article