By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český časopis historický. -- Roč. 25, 1919, s. 121-123
Annotation: Podrobný referát o díle: Šafránek J., Školy české. Obraz jejich vývoje a osudů. II. svazek. R. 1848-1913. V Praze nákl. Matice české 1918....
Article
2
In: Literární listy. -- Roč. 4, 1883, č. 5, 1. 3., s. 38
Annotation: O obsahu 5. čísla z roku 1883, obsahujícího mj. "Přehled básnické produkce české za rok 1882" od: Šafránek J.
Article
3
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [9], listopad, s. [4]-[8] (1-5)
Annotation: Básně.
Article
4
online
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 31, 2021, č. 10, 7. 10., s. 3
Annotation: Sloupek o psaní knihy pohádek.
Article
5
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 17, 2007/2008, č. 5, 14. 1. 2008, s. 7
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Č. 33, 1997, s. 101-103
Annotation: O samizdatových comics.
Article
7
In: Pokrok. -- Roč. 12, 1880, č. 50, 27. 2., s. 3
Annotation: Ke stejnojmennému spisku: Šafránek J. a Čížek Josef, vyd. vl. n. v Kolíně.
Article
8
In: Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen. -- Roč. 52, 1914, Literarische Beilage, II., s. 15
Annotation: Šafránek Jan: Snahy Karla A. Vinařického o uvedení mateřštiny do škol v letech 1832-1858. Článek. Výroční zpráva českého reálného gymnasia...
Article
9
In: Váhy [samizdat]. -- Č. 8, [1981], s. 38-43
Annotation: Esej věnovaný tvorbě malířů tzv. undergroundu - Přemyslu Šmídovi, Janu Šafránkovi a Zbyňku Benýškovi, jejichž tvorbu spojuje žánr hyperrealismu.
Article
10
In: Svoboda. -- Roč. 6, 1872, č. 21, 10. 11., s. 671
Annotation: Zasláno. Oznamuje se založení studentského spolku Štítný; výbor žádá studenty z jižních Čech, aby hojně přistupovali. Za výbor podepsáni:...
Article
11
In: Národní listy. -- Roč. 20, 1880, č. 20, 24. 1., s. 3
Annotation: Na valné hromadě Literárního spolku kolínského, 6. 1. 1880 přednesli profesoři Josef Čížek a Jan Šafránek citovanou zprávu, která nyní...
Article
12
Published Praha : Literární archiv Památníku národního písemnictví, 2004.
Annotation: Soupis pozůstalosti; s úvodním medailonem (s. 1-3) a s oddíly: Doklady vlastní, Doklady rodinné, Doklady cizí, Korespondence vlastní, Korespondence...
Book
13
In: Český časopis historický. -- Roč. 39, 1933, s. 414-415
Annotation: Přehled článků z LXVIII. ročníku (1927) Č. k. d., který rediguje: Podlaha Antonín. Mj. Kratochvíl Josef, Význam dějin filosofie; Šafránek...
Article
15
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 4, 8. 4., s. 6-7
Annotation: Glosa k elektronické podobě níže zmíněného eposu a internetovým stránkám o něm; mj. k českým překladům a převyprávěním díla.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 257, 4. 11., s. D3
Annotation: Článek, mapující osudy rukopisy Máchovy básnické skladby Máj.
Article