By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 23, 6. 6., s. 1-2
Annotation: Projev pronesený při zahájení Šaldovy výstavy v Památníku národního písemnictví.
Article
2
In: Slavische Rundschau. -- Roč. 5, 1933, č. 2, s. 85-91
Annotation: K Šaldově 65letému jubileu; o dynamickém vývoji jeho osobnosti od psychologizujícího subjektivismu k nábožensky podloženému kolektivismu, o...
Article
3
In: Das literarische Echo. -- Roč. 14, 1911/1912, s. 718
Annotation: Přehled české literární tvorby z let 1911/12, mj. o římských fejetonech pana: Šalda F. X. v Národních listech (zaznamenávajících v roce 1911...
Article
4
In: Das literarische Echo. -- Roč. 26, 1923/1924, s. 160
Annotation: Kritické poznámky pana: Šalda F. X. v jeho článku v listu Prager Presse 1923, Dichtung č. 48.
Article
5
In: Národní listy. -- Roč. 52, 1912, č. 144, 26. 5., s. 17
Annotation: Úvaha o knize: Šalda František Xaver, Život ironický a jiné povídky. Praha, Unie 1912.
Article
6
In: Národní listy. -- Roč. 53, 1913, č. 93, 6. 4., s. 18
Annotation: Referát o díle: Šalda František Xaver, Duše a dílo. Podobizny a medailony. Spisů sv. 2. Praha, Unie 1913.
Article
7
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 3, 1947, č. 82, 6. 4., s. 10
Annotation: Povídka.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 6, 1957, č. 20, 18. 5., s. 7
Annotation: Básně. "Píseň o jaru a smrti" Památce F. X. Š. Datováno 4. 4. 1938. "Pozdrav madridským barikádám" datováno 9. 9. 1936. "Přípitek slovenským...
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 16, 1947, č. 14, 2. 4., s. 242
Annotation: Báseň. Dedikace F. X. Šaldovi.
Article
10
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 214, 18. 9., s. 4
Annotation: Vyvrácení urážlivé historky směřující na Šaldovu hospodyni Lenku Kalašovou. O pravém stavu věcí.
Article
11
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 17, 1946, č. 80, 4. 4., s. 3
Annotation: Krátká vzpomínková próza.
Article
12
In: Národní listy. -- Roč. 57, 1917, č. 24, 26. 1., s. 1-21
Annotation: Úvaha o románu: Šalda František Xaver, Loutky i dělníci boží.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 22, 1957, č. 14, 4. 4., s. 11
Annotation: Báseň. Dedikace F. X. Šaldovi, datováno 22. prosince 1932.
Article
14
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 298, 23. 12., s. 5
Annotation: Recenze dramatu inscenovaného ve Středočeském divadle.
Article
15
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2014, č. 28, 14. 7.
Annotation: Báseň-sonet. Připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
16
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 298, 23. 12., s. 5
Annotation: Článek o jeho významu.
Article
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 12, s. 1933
Annotation: Výroky F. X. Šaldy o poezii.
Article
18
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 82, 6. 4., s. 5
Annotation: Medailón k 55. výročí úmrtí.
Article
19
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 3, 1992, č. 80-84, 14.-28. 10., s. 3 nebo 5
Annotation: S kapitolami 1-9.
Article
20
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 12, 1992, č. 3, s. 57-59
Annotation: Úvaha přetištěná z Naší doby, roč. 54, 1947, č. 3, s. 104-108.
Article