By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2011, č. 22/23, prosinec, s. 21
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u básní otištěných na s. 19-21.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 197, 24. 8., příl. Orientace, s. xii
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
3
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 18, 2017, č. 12, s. 30-31
Annotation: Ukázka ze stejnojmenné novely; připojena úvodní poznámka (s. 30-31).
Article
4
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 19, 2016, č. 1/2, s. 69-74
Annotation: Ukázka z románu "Masná kuchařka mistra řezníka z Nelahozevsi Antonína Dvořáka"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 68).
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 25, 23. 8., s. 8
Annotation: Biografická poznámka u výběru z básní (s. 8-9).
Article
6
In: Labyrint. -- R. 1996, č. 2, s. 45
Annotation: Biografická poznámka o autorovi u otištěné ukázky z rukopisu jeho básnické sbírky Ošklivé příběhy z krásných slov (s. 44-45).
Article
7
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 27, 2020, č. 2, s. [58]-59
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 58).
Article
8
9
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 213, 12. 9., s. B6
iDnes.cz [online]. -- 12. 9. 2013
Annotation: Recenzní glosa.
Article
10
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 11, 2012, č. 3, s. 64
Annotation: Recenze.
Article
11
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 14, 2013, č. 5, s. 32
Annotation: Glosa k (pravděpodobně fiktivnímu) dramatu M. Šandy "Posilovna", zmíněny další (skutečné) Šandovy hry.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 16, 4. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 16, 4. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 44, 3. 11., s. 73
Annotation: Poznámka.
Article
15
In: Intelektuál. -- Roč. 4, 2005, č. 3/4, s. 85
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u ukázky z rukopisu Kecanice (s. 79-85).
Article
16
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2005, č. 10, s. 58-59
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 13, 2006, č. 4, 23. 1., s. 77
Annotation: M. Šanda odpovídá na sérii anonymních, formalizovaných otázek.
Article
18
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 6, 8. 2., s. 27
Annotation: Bio-bibliografická poznámka k otištěné próze Rozdumané roztržitenství (s. 26-27).
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 14, 9. 9., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 278, 30. 11., příl. Salon, č. 495, s. 2
Annotation: Recenze.
Article