By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- R. 1991, č. 1, s. 3
Annotation: Medailón literárního historika a redaktora k jeho šedesátinám 11. 2.
Article
2
In: Od Ještěda k Troskám. -- ISSN 1214-1798. -- Roč. 5 (21), 1998, č. 1/2, únor, s. 50-51
Annotation: Nekrolog organizátora Šrámkových Sobotek.
Article
3
In: Od Ještěda k Troskám. -- ISSN 1214-1798. -- Roč. 5 (21), 1998, č. 1/2, únor, s. 51-53
Annotation: Předneseno na slavnostním večeru k 65. narozeninám J. Š. 16. 2. 1996 v Národním muzeu. - S poznámkou Náčrt kapitoly z chystané knížky Živobytí...
Article
4
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 35, 1998, č. 6, listopad/prosinec, s. 22-23
Annotation: Vzpomínka na regionálního publicistu.
Article
5
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 48, 2011, č. 1, leden/únor, s. 7
Annotation: Vzpomínka na pracovníka nakladatelství Albatros.
Article
6
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 35, 1998, č. 1, leden/únor, s. 6-7
Annotation: Nekrolog.
Article
7
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 35, 1998, č. 1, leden/únor, s. 8-9
Annotation: Vzpomínka kolegy nakladatelského redaktora; s otištěnou básní J. Šimůnka Píseň o Plakánku.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 18, 6. 5., s. 2
Annotation: Zpráva o uložení tělesných pozůstatků redaktora Albatrosu na soboteckém hřbitově 25. 4.
Article
9
In: Albatros. -- ISSN 0139-9594. -- R. 1986, č. 5, květen, s. 3
Annotation: Příspěvek o práci redaktora nakladatelství Albatros.
Article
10
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 48, 2011, č. 5, září/říjen, s. 5-6
Annotation: Datováno Praha, 1. září 1988.
Article
11
In: Za mládím světa. -- S. 91-92
Annotation: Výbor z básní a próz autorů 20. století.
Book Chapter
12
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1999, č. 1/2, s. [1-4]
Annotation: Vložený obsah uvedených ročníků Zpráv, redigovaných J. Šimůnkem a B. Smejkalem (roč. 1995 a č. 1/2, 1996), od č. 3/4, 1996, P. Ladmanem.
Article
13
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 104, 1989, č. 179, 1. 8., s. 5
Annotation: Recenze výboru z publicistiky Český skicář Karla Čapka, usp. Jaroslav Šimůnek.
Article
14
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 270, 16. 11., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 78, 1989, č. 185, 8. 8., s. 4
Annotation: Recenze; vydal Klub mladých čtenářů jako neprodejný tisk pro práci s knihou.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 12, 11. 6., s. 2
Annotation: Glosa o chystaném 42. ročníku festivalu Šrámkova Sobotka; s připomenutím zesnulého organizátora festivalu a soboteckého rodáka Jaroslava Šimůnka.
Article
17
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 48, 2011, č. 1, leden/únor, s. 7
Annotation: Přehled jubileí, mj. J. Seiferta a H. Čapkové-Palivcové.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 35, 1991, č. 3, květen, s. 156
Annotation: Glosa k 60. narozeninám vedoucího KMČ J. Š. (11. 2.); Klub mladých čtenářů.
Article
19
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 7, 1994, s. 210-211
Annotation: O třech dosud vydaných svazcích edice Knihovnička Českého ráje - Sobotka (vydává Městská knihovna F. Šrámka v Sobotce): Šimůnek Jaroslav,...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 3, 10. 2., s. 7
Annotation: Recenze knihy o díle: Knap Josef, Knob Jan, Křelina František, Prokůpek Václav, a o edici a časopise Sever a Východ (Turnov, 1925-30); též o monografii:...
Article