By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 40, 1992, č. 5, s. 512-521
Annotation: Ukázka ze souboru interpretací Česká literatura 1945-1970 připraveného pro Státní pedagogické nakladatelství.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 20, 16. 5., s. 16
Annotation: Rozbor; autor článku uveden jako Bohuslav Dokoupil.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 6, 1957, č. 12, 23. 3., s. 8
Annotation: Báseň. Věnováno J. Šotolovi.
Article
5
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 70, 23. 3., s. 7
Annotation: Recenze knihy.
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 4, 1994, č. 124, 27. 5., příl. Haló kultura, s. 2
Annotation: K nedožitým sedmdesátinám 28. 5.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 11, 2. 6., s. 8
Annotation: O románovém díle J. Š.; s poznámkou autora o vzniku studie (psané pro časopis Romboid, 1989, č. 7).
Article
8
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 70, 1989, č. 125, 30. 5., s. 5
Annotation: Nekrolog.
Article
9
In: Kulturní rozvoj. -- ISSN 0862-2019. -- Roč. 6, 1990, č. 3, 13. 2., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 191, 17. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 1, leden, s. 133
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1990, č. 21, 23. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 40, 1984, č. 123, 26. 5., s. 5
Annotation: K 60. narozeninám 28. 5.
Article
15
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 78, 1989, č. 122, 26. 5., s. 4
Annotation: Nekrolog.
Article
16
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 23, 1986, č. 5, květen, s. 10
Annotation: Poznámky k rozhovoru otištěném v AS 1985, č. 11.
Article
17
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 45, 1989, č. 109, 11. 5., s. 5
Annotation: Nekrolog k 8. 5.
Article
18
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 65, 1984, č. 121, 24. 5., s. 5
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 21, 25. 5., s. 2
Annotation: Nekrolog k 8. 5.; otištěno ze stejnojmenných básní J. Š.
Article
20
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 5, květen, s. 64-66
Article