By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
5
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 97, 2012, č. 34/35, 12. 12., příl. Advent, č. 6, s. 2
Annotation: Vzpomínka na návštěvu u F. Šrámka.
Article
6
In: Čas. -- Roč. 19, 1905, č. 254, 15. 9., s. 2
Annotation: Pro účast ve veřejném životě v době své vojenské služby. Šrámek Fráňa.
Article
7
8
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 1, 1955/1956, č. 3, 8. 11. 1955, s. 82
Annotation: Báseň. S přípiskem "Na motiv z Fráni Šrámka".
Article
9
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 13, 1957, č. 156, 30. 6., s. 5.
Annotation: Báseň otištěná k příležitosti 5. výročí úmrtí F. Šrámka.
Article
10
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 54, 2017, č. 1, leden/únor, s. 1
Annotation: Báseň.
Article
11
In: Kolo. -- ISSN 2336-8497. -- Roč. 11, 1946/1947, č. 5, 31. 1. 1947, s. 68
Annotation: Báseň. S přípiskem "(K sedmdesátinám národního umělce básníka Fráni Šrámka)".
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 9, s. 249-250
Annotation: Báseň. S přípiskem "Za Fráňou Šrámkem".
Article
13
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 16, 19. 1., s. 7
Annotation: Recenze hry uvedené v Realistickém divadle.
Article
14
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 17, 21. 1., s. 5
Annotation: Článek o básníku.
Article
15
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 18, 22. 1., s. 5
Annotation: Báseň.
Article
16
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 276, 27. 11., s. 5
Annotation: Recenze dramatu inscenovaného na Vinohradech.
Article
17
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 18, 2019, č. 157, říjen, s. [1]
Annotation: Báseň na obálce.
Article
18
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 8, 1952, č. 162, 10. 7., s. 4
Annotation: Báseň.
Article
19
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 253, 30. 10., s. 5
Annotation: Recenze dramatu inscenovaného v Komorním divadle.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 32, 12. 8., s. 9
Annotation: Sobotka; vzpomínka. Otištěno z pozůstalosti; v zkrácené verzi: Svobodné noviny, 19. 1. 1947.
Article