By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 281, 1. 12., s. 20
Annotation: Zpráva o úmrtí spisovatele a dramatika M. Š.
Article
2
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 44, 1977, č. 18, 18. 4., s. 4
Annotation: Referát.
Article
3
In: Svoboda. -- Roč. 76, 1967, č. 23, 26. 1., s. 3
Annotation: Referát o inscenaci v Mladé Boleslavi.
Article
4
In: Hostivci. -- s. [75]
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o autorovi.
Book Chapter
5
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 28, 1972, č. 47, 25. 2., s. 6
Annotation: Referát o provedení stejnojmenné dramatizace Miloše Šrámka.
Article
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 133, 5. 6., s. 2
Annotation: Článek o soutěži rozhlasových her. V české části byly oceněny hry M. Rejnuše a M. Šrámka, ve slovenské části hra J. Soloviče.
Article
7
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 5, 1958, č. 10, říjen, s. 477
Annotation: Recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 20, 21. 5., s. 2
Annotation: Výsledky soutěže.
Article
9
In: Estetická výchova. -- ISSN 0014-1283. -- Roč. 1, 1959, č. 10, prosinec, s. 293-294
Annotation: Článek o aktuálních divadelních hrách se školní tematikou.
Article
10
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 14, 1958, č. 52, 1. 3., s. 5
Annotation: Zpráva informuje o výsledcích soutěže na původní rozhlasovou hru. Oceněni byli níže uvedení.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 16, 11. 6. 1958, s. 10
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 9, 1958, č. 5, květen, s. 373-376
Annotation: Referát o nových rozhlasových hrách, které uspěly v rozhlasové soutěži.
Article