By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Národní listy. -- Roč. 59, 1919, č. 102, 6. 5., večerní vydání, s. 1
Annotation: K tragickému úmrtí: Štefánik Milan Rastislav.
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 106, 7. 5., s. 3
Annotation: Úvaha.
Article
3
by Mlynárik, Ján, 1933-2012
Published München : Národní politika, 1989.
Annotation: Monografie o M. R. Štefánikovi; se soupisem literatury a s medailónem o autorovi na obálce.
Book
4
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 4, s. [89]-99
Annotation: Život M. R. Štefánika rozepsaný do jednotlivých let od narození až do smrti; 1. část zahrnuje roky 1880-1913 a všímá s i jeho literárních...
Article
5
by Šalda, F. X. 1867-1937
Published Praha : Společnost F.X.Šaldy, 1991.
Annotation: Nekrolog; s ediční poznámkou.
Book
6
In: Národní politika. -- Roč. 22, 1990, č. 1 (245), leden, příl. Zvon, s. 1
Annotation: Štefánik Milan Rastislav; recenze před vydáním českého překladu.
Article
7
In: Nový Polygon. -- ISSN 1801-7614. -- R. 2004, č. 2, duben, s. 16
Annotation: Poznámka k přetištěné básni A. Hoffmeistera z 4. 5. 1919 o smrti M.R. Štefánika (původně v časopose Republika, 21. 5. 1919, pak v knize A.H....
Article
8
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 36, 2000, č. 4, červenec/srpen, s. 5
Annotation: Životopisný článek.
Article
9
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 32, 2002, č. 67/68, s. 241-256
Annotation: Stať.
Article
10
In: Lidové noviny. -- Roč. 41, 1933, č. 615, 8. 12., s. 3
Annotation: Předmětem kritiky je citát z knihy: Peroutka Ferdinand Budování státu, týkající se osobnosti: Štefánik M. R.
Article
11
In: Národní osvobození. -- Roč. 6, 1929, č. 129, 10. 5., s. 5
Annotation: K článku od: Dyk Viktor ve Frontě z 9. 5. 1929. Odmítá se Dykův údiv nad tím, že také leví lidé i socialističtí legionáři vzpomínají:...
Article
12
In: Elán. -- Roč. 6, 1935/1936, č. 1, september 1935, s. 2
Annotation: Zvěřina L. N. by mohl ve svém kritickém článku uveřejněném v: Slovenský denník, vzbudit k filmu o: Štefánik M. R., nedůvěru. Zfilmovaný...
Article
13
In: Národní osvobození. -- Roč. 6, 1929, č. 156, 7. 6., s. 3
Annotation: O "Vzpomínkách na Otokara Březinu", které v Akordu č. 5-6 otiskla: Vaněčková Vojtěška. Citát ze vzpomínek, reprodukující dvě rozmluvy s...
Article
14
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [64], 1948, č. 257, 4. 11., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Národní listy. -- Roč. 59, 1919, č. 172, 23. 7., s. 1-2; č. 175, 26. 7., s. 1; č. 177, 29. 7., s. 1-2
Annotation: Z dopisů: Štefánik Milan Rastislav z r. 1904-1906, které psal na adresu: Vrchlický Jaroslav a jeho choti a které zapůjčila: Čermáková-Sluková...
Article
16
by Pecháček, Jaroslav, 1911-1997
Published München : Národní politika, 1988.
Annotation: Vzpomínky na osobnosti první republiky mj. : Masaryk Tomáš Garrigue, Štefánik Milan Rastislav, Beneš Edvard. S výběrovým soupisem díla J. P....
Book
17
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [9], listopad, s. [37]-[47]; č. [10], prosinec, s. [44]-[51] ([1]-8)
Annotation: Autobiografická próza, vzpomínky z cestování po Itálii a setkání se snoubenkou M. R. Štefánika Giulianou Benzoni.
Article
18
In: Ranní noviny. -- R. 1935, č. 277, 30. 11., s. 1
Annotation: Městská rada hl. m. Prahy rozhodla po průtazích a na nátlak kritiky R. N. o udělení ceny: Kratochvíl Jaroslav za román: Prameny; druhým navrhovaným...
Article
19
In: Venkov. -- Roč. 25, 1930, č. 46, 22. 2., s. 5
Annotation: Národní listy chtějí také zákony o zásluhách: Rašín Alois a Štefánik M. R. o vlast. Masaryk T. G.
Article
20
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 32, 2021, č. 36, 6.-12. 9., s. 63
Annotation: Recenzní glosa.
Article