By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: OS - Občianska spoločnosť. -- ISSN 1335-2296. -- Roč. 12, 2008, č. 2, s. 160-164
Annotation: Recenze.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 30, 30. 7., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+137, 2021, č. 2, s. 156-157
Annotation: Portrét.
Article
4
In: Brněnský večerník. -- Roč. 17, 1986, č. 150, 4. 8., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
5
In: OS - Občianska spoločnosť. -- ISSN 1335-2296. -- Roč. 12, 2008, č. 2, s. 156-159
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 11, 2001, č. 180, 4. 8., s. 9
Annotation: Rozhovor u příležitosti jeho autorského čtení v Brně.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 90, 17. 4., s. 10
Annotation: Referát o večeru v Domě umění města Brna; k chystanému vydání knihy též názory autora a ředitelky nakladatelství Petrov J. Soukupové.
Article
8
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 45, 2010, č. 5/6, s. 6-14
Annotation: Rozhovor se spisovatelem, překladatelem, publicistou a autorem písňových textů; mj. o slovenském překladu ve srovnání s českým.
Article
9
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1969, č. 12, 19. 3., s. 4
Annotation: Rozhovor o debutu I. Š.; též o debutu J. Štrassera.
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 152, 2. 7., s. 1, 6
Annotation: O slovenské a české satiře se slovenským poetou, publicistou a překladatelem; též o: Markovič Milan.
Article
11
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 53, 2018, č. 5/6, s. 154-156
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+136, 2020, č. 1, s. 140-142
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 3, 2020, č. 3, s. 174-184
Annotation: Rozhovor s J. Štrasserem o jeho literární tvorbě a literárněkritické činnosti; připojen úvodní komentář (s. 174).
Article
14
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 2, únor, s. 145-146
Annotation: Recenze sbírek básní: Král Petr, Éra živých; Topol Jáchym, Miluju tě k zbláznění; Kaván František, Přesýpání nálad; Štrasser Ján,...
Article
15
16
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 15, 2006, č. 3, 7. 2., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
17
18
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 52, 2017, č. 5/6, s. 186
Annotation: Reakce na článek V. Komorovské o historii AOSS, který byl uveřejněn v roce 2017 v č. 3/4. Autor poukazuje na věcnou chybu na s. 158, kde píše...
Article
19
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 21, 2011, č. 3, s. 11-21
Annotation: Stať o překladu ruských antonym do češtinu v dílech N. Gogola.
Article
20
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 4, 2019, č. 1, máj, s. 323-325
Annotation: Recenze.
Article