By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 12, 2001, č. 33, 13.-19. 8., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1983, č. 4, s. 100-102
Annotation: O literární tvorbě surrealistického umělce.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 12, 2002, č. 42, 19. 2., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 185, 11. 8., s. 11
Annotation: Medailon.
Article
5
In: Výtvarné umění. -- ISSN 0507-5505. -- Roč. 18, 1968, č. 6, 15. 11., s. 286-290
Annotation: Studie; též o literární tvorbě J. Š.
Article
6
In: Rudý večerník. -- Roč. 10, 1929, 3. 10., s. 202
Annotation: Právě vyšel v nakladatelství Odeon, pod redakcí: Štyrský Jindřich.
Article
7
In: Právo lidu. -- Roč. 38, 1929, č. 241, 15. 10., s. 6
Annotation: Časopis O. vychází jako měsíčník, pod redakcí: Štýrský Jindřich.
Article
8
In: Zvon. -- Roč. 30, 1929/1930, č. 6, 17. 10. 1929, s. 83-84
Annotation: Citát z: Lidové noviny o časopisu O. a spisovatelském kruhu kolem něho, s úryvkem článku od: Štýrský Jindřich v č. 1. Krátká glosa.
Article
9
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 5, 27. 1.-2. 2., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 3, 2004, č. 14, 1. 4., s. 54
Annotation: Glosa k vydání.
Article
11
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 48, 2000, č. 3, s. 127-135
Annotation: Studie o obrazu J. Štyrského z ledna 1940.
Article
12
13
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 48, 2000, č. 3, s. 152-161
Annotation: Studie.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 3, 1992, č. 252, 26. 10., s. 11
Annotation: Recenze knihy s výtvarným doprovodem autora.
Article
15
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 3, 1992, č. 29, s. 24-25
Annotation: Medailón; k jeho textům převzatým z publikace J. Štyrský, Poezie, edice Kvart, Praha 1946, otištěným na s. 26-28.
Article
16
17
In: Rozpravy Aventina. -- Roč. 5, 1929/1930, s. 485
Annotation: Erotická revue bude vycházet v omezeném počtu výtisků pouze pro subskribenty; bude ji vydávat: Štyrský Jindřich.
Article
18
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 20, 2004, č. 4, s. 46-47
Annotation: Recenze.
Article
19
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 7, 10. 9., s. 40
Annotation: Recenze v rubrice Typomil věnovaná typografické úpravě knihy.
Article
20
by Srp, Karel, 1958-
Published Praha : Torst, 2001.
Annotation: Dvojjazyčná anglicko-česká publikace o J. Štyrském - fotografovi; s úvodní studií K. Srpa (anglická verze s. 5-35, česká s. 38-63); s fotografickou...
Book