By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2012, č. 55, červen, s. 19-20
Annotation: Vzpomínka na K. Švestku, zesnulého 7. 3. 2012.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 19, 17. 11., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Labyrint revue. -- ISSN 1210-6887. -- R. 2003, č. 13/14, s. 212-213
Annotation: Recenze; mj. kritika K. Š. za vydání jen mírně pozměněné prózy pod novým názvem.
Article
4
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2003, č. 2, s. 29-30
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Tenký led. -- s. 59-[66]
Book Chapter
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 103, 3.-4. 5., s. 16
Annotation: Recenze; v rubrice nepodepsaných recenzí K přečtení. Próza.
Article
7
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2003, č. 24, červen, s. 6-10
Annotation: Dva články o knize.
Article
8
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 16, 2002, č. 4, zima, s. 22-23
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 280, 2. 12., příl. Jižní Morava, s. D5
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 10, 2000, č. 274, 25. 11., příl. Víkend, s. III
Annotation: Rozhovor.
Article
11
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 4, 2008, č. 31, 30. 7., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
12
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2008, č. 45, červen, s. 4-7
Annotation: Vzpomínka na setkání s K. Švestkou.
Article
13
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2007, č. 39, březen, s. 13
Annotation: Přetisk dopisu, zaslaného do redakce Věstníku Společnosti Anny Pammrové; text má charakter vzpomínky.
Article
14
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 33, 11.-17. 8., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 213, 11. 9., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. [8], 1997, č. 2 (32), s. 254-256
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Alternativa nova. -- Roč. 4, 1997/1998, č. 3, 20. 11. 1997, s. 124-125
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 97, 25. 4., příl. Nedělní LN, roč. 2, č. 17, s. 5
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2006, č. 38, prosinec, s. 16
Annotation: Jubilejní portrét K. Švestky.
Article
20
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 12, 2003, č. 14, 1. 7., s. 15
Annotation: Recenze.
Article