By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Včela. -- Roč. 15, 1848, č. 30, 15. 4., s. 119
Annotation: Kritika současného bídného stavu českých škol, zvláště městských, a nutnost oprav systému vyučování na universitě a gymnásiích.
Article
2
In: Pražské noviny. -- R. 1848, č. 31, 16. 4., s. 138
Annotation: O založení první české hlavní školy v Praze. Autor píše o potřebě školské reformy, hlavně v těchto bodech: vzdělání a příprava učitelstva,...
Article
3
In: Posel z Budče. -- Roč. 1, 1848, 9. 10.-16. 11., s. 340-348, 372-375, 384, 385-391, 405-412, 416
Annotation: Autor vysvětluje pojem "věštby vítězové" z Libušina soudu. Zmiňuje se o staročeské škole v Budči a je toho názoru, že každý dobrý národní...
Article
4
In: Unterhaltungsblätter. -- Roč. 1, 1828, č. 2, Januar
Annotation: Článek (Tři příklady) pojednává o třech obcích: Věžnice, Steingrün, Srbsko - které si pro značnou vzdálenost přidělené školy zřídily...
Article
5
In: Národní listy. -- Roč. 45, 1905, č. 42, 11. 2., příloha, s. 9
Annotation: Úvaha o nutnosti, aby vysokoškoští profesoři zpracovávali své přednášky pro tisk. - Podepsáno řeckým písmenem omega.
Article
6
In: Národní listy. -- Roč. 61, 1921, č. 235, 29. 8., s. 1
Article
7
In: Národní kultura. -- Roč. 3, 1924, č. 8, s. 250-254
Annotation: Všeobecné zásady školského programu a jeho pozitivní základy.
Article
8
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 68, 21. 3., s. 1
Annotation: Úvaha o školství.
Article
9
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 78, 2. 4., s. 1
Annotation: Úvaha ke školské reformě.
Article
10
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 105, 6. 5., s. 1
Annotation: Próza.
Article
11
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 117, 20. 5., s. 1
Annotation: Úvaha o školské reformě.
Article
12
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 118, 21. 5., s. 1
Annotation: Fejeton o školství.
Article
13
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 147, 25. 6., s. 1
Annotation: Úvaha o dvouletém úsilí ve školství.
Article
14
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 148, 26. 6., s. 1
Annotation: Úvaha o školské otázce.
Article
15
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 167, 25. 7., s. 1
Annotation: Úvaha o školství.
Article
16
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 199, 31. 8., s. 1
Annotation: Úvaha k novému školnímu roku.
Article
17
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 290, 13. 12., s. 1
Annotation: Úvaha.
Article
18
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 32, 7. 2., s. 1
Annotation: Fejeton.
Article
19
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 77, 1. 4., s. 1-2
Annotation: Úvaha o školské reformě.
Article
20
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 276, 3. 12., s. 1
Annotation: Úvaha o stavu vysokého školství.
Article