By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 32, 2019, s. 43-69
Annotation: Studie pojednává o scénografii šlechtického barokního divadla v Čechách a na Moravě.
Article
2
In: Slon ve švestkovém sadu. -- Zadní záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi (s jeho fot.); s komentářem ke knize (přední záložka volné obálky); s výňatkem z textu (4. s. volné...
Book Chapter
3
In: Folia Historica Bohemica. -- ISSN 0231-7494. -- Sv. 29, 2014, č. 1, s. 103-132
Annotation: Studie věnovaná rozboru památníku Z. Brtnického z Valdštejna.
Article
4
In: Hlasy ze Siona. -- Roč. 7, 1867, č. 16, 15. 8., s. 169
Annotation: Zpráva o tom, že z Anglie přijel potomek hrabat Vratislavovů, kteří se vystěhovali za Marie Terezie; A. H. Vratislav, ředitel gymnasia v Bury St....
Article
5
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 33, 2020, s. 167-187
Annotation: Článek věnující se přátelství O. Harracha s J. Zeyerem; připojeno 21 dopisů (s. 171-187).
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 183, 9. 8., s. 14
Annotation: Medailon autora cestopisů Kryštofa Haranta.
Article
7
by Korka z Korkyně, Pavel, 1522-1598
Published České Budějovice : Jihočeská univerzita - Filozofická fakulta, 2014.
Obsah knihy
Annotation: Edice zápisků šlechtice Pavla Korky z Korkyně, pokrývající léta 1522-1593 s dovětkem z roku 1602; s úvodními studiemi k pamětem, k žánru...
Book
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 228, 1. 10., s. A12
Annotation: Článek o knize založené mj. na dopisech a vzkazech, které psaly pražské prostitutky baronu J. Nádhernému. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku...
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 51/52, 19. 12., s. 32-33
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 22, 2013, č. 19, 12. 11., s. 16
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 36, 2014, č. 6, červen, s. 49
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Literka. -- Roč. 14, 2020, č. 5, 13. 5.
Annotation: Recenze na biografii P. Voka z Rožmberka.
Article
13
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 116, 2018, č. 4, s. 1171-1173
Annotation: Recenze.
Article
14
online
Webarchiv
In: Střední Evropa brněnská verse [samizdat]. -- Č. 2, 1988, říjen, s. [129]-[133]
Annotation: Úvodní slovo k výboru esejů Jindřicha Středy (Karla knížete ze Schwarzenbergu) "Obrana svobod" připomínající Karlův život, esejistické i...
Article
16
In: Od práce k zábavě : volný čas v české kultuře 19. století : sborník příspěvků ze 40. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 20.-22. února 2020. -- ISBN 978-80-200-3217-1. -- S. 200-209
Annotation: Studie se soustředí na pasáže věnované sportu z česky psaného deníku hraběte A. Chotka, který si vedl v době svého dospívání (1860-1866),...
Book Chapter
17
Published Praha : Československé dokumentační středisko, 2017.
Annotation: Sborník věnovaný Karlu Schwarzenbergovi k životnímu jubileu obsahuje vzpomínkové texty od něj i o něm, projevy, gratulace, výňatky z korespondence...
Book
18
Obsah knihy
Annotation: Druhý svazek souboru - komentovaná edice deníku kavalírské cesty hraběte Heřmana Jakuba Černína z Chudenic; zápisky vedené vždy v jazyce té...
Book
19
20
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 35, 2013, č. 7, září, s. 14-18
Annotation: Studie o sexualitě a přístupu těchto vrstevníků k prostituci.
Article