By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 75, 29. 3., s. 5
Annotation: Recenze satirického divadelního představení v Radokově režii.
Article
2
In: Jaroměřský a josefovský zpravodaj. -- R. 1996, č. 11, listopad, s. 12
Annotation: Medailon J. Ž., který působil jako profesor na jaroměřském gymnáziu v letech 1936-1946 (* 28. 11. 1906 Praha - zemř. 29. 8. 1960 Praha).
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 3, září, s. 6-7
Annotation: Medailón k výročí narození J. Ž.; připojena výběrová bibliografie prací J. Ž. a literatury o něm.
Article
4
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 4, 1994, č. 277, 25. 11., s. 10
Annotation: Zpráva o vzpomínkové akci na J. Ž., uspořádané v Jaroměři.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 3, 10. 2., s. 3
Annotation: O jeho románech z pozůstalosti Ve stínu kaktusu, Konec starých časů, Na úsvitě nové doby.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 37/38, 23. 9., s. 2
Annotation: O jeho literární pozůstalosti a výboru ze studentských veršů, otištěném v sborníku k 90. výročí trvání gymnázia na Žižkově v Kubelíkově...
Article
7
In: Severočeský regionální deník. -- Roč. 1, 1991, č. 179, 30. 11., s. 16
Annotation: Medailon k 85. výročí narození 28. 11.
Article
8
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 1 (106), 1991, č. 108 (178), 3. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 47, 1991, č. 68, 21. 3., s. 9
Annotation: Recenze prózy z roku 1947.
Article
10
In: Ahoj na sobotu. -- ISSN 0323-0910. -- Roč. 23, 1991, č. 15, 10. 4., s. 5
Annotation: Glosa k vydání.
Article
11
In: A Report. -- ISSN 0862-7444. -- Roč. 1, 1990, č. 63, 30. 8., s. 4
Annotation: Vzpomínka k 30. výročí úmrtí.
Article
12
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 22, 1990, č. 35, 29. 8., s. 6
Annotation: K 30. výročí úmrtí 29. 8.
Article
13
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 39, 1989, č. 12, 16. 3., s. 4
Annotation: Vzpomínkový fejeton.
Article
14
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 75, 1986, č. 281, 28. 11., s. 4
Annotation: K 80. výročí narození 28. 11.
Article
15
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 42, 1986, č. 282, 29. 11., s. 5
Annotation: K 80. výročí narození 28. 11.
Article
16
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 36, 1986, č. 43, 20. 11., s. 12
Annotation: K 80. výročí narození; citováno z archivních dokumentů.
Article
17
18
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1985, č. 35, 28. 8., s. 6
Annotation: K 25. výročí úmrtí 29. 8.
Article
19
20
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 37, 1981, č. 280, 26. 11., s. 5
Annotation: K 75. výročí narození 28. 11.
Article