By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 9, 2008, č. 1, leden, s. 11-12
Annotation: Krátká zpráva o vydání básnické sbírky M. Žantovského.
Article
2
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 21, 2020, č. 1, leden, s. 6
Annotation: Zpráva o ukončení vydávání "Nových Novin".
Article
3
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 18, 2017, č. 2, únor, s. 2
Annotation: Úvodník o důležitosti korektury knih.
Article
4
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 56, 2019, č. 4, červenec/srpen, s. 16
Annotation: Článek představuje M. Žantovského a jeho práci redaktora a fotografa.
Article
5
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 6, 2005, č. 7, červenec, s. 7
Annotation: Zpráva o konaném literárně-hudebním festivalu.
Article
6
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 7, 2006, č. 6, červen, s. 3
Annotation: Reakce B. Procházky na odchod M. Žantovského ze spolku.
Article
7
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 7, 2006, č. 12, prosinec, s. 2-3
Annotation: Úvodník zhodnocující činnost literárního spolku v roce 2006.
Article
8
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 6, 2005, č. 7, červenec, s. 3
Annotation: Soubor zpráv, mj. o zmínce o V. Francovi v časopise Tvar.
Article
9
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 5, 2004, č. 12, prosinec, s. 7
Annotation: Krátká próza, uveřejněna rovněž ve sborníku "Jičínského poetického jara"; připojena úvodní poznámka V. France.
Article
10
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 8, 2007, č. 6, červen, příl. 2. Jičínské poetické jaro, s. [14]
Annotation: Krátká zpráva o zmínce o Jičínském poetickém jaru v regionálním tisku.
Article
11
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 18, 2019, č. 151, duben, s. 6-8, 28
Annotation: Fiktivní rozhovor s Řehečskou slepicí o literární soutěži; připojena biografická poznámka (s. 8).
Article
12
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 7, 2006, č. 3, březen, s. 12
Annotation: Pozvánka na kulturní akci 51. Fraňkova Řeheč, během níž bude vyhlášen 5. ročník literární soutěže Řehečská slepice 2006.
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 94, 23. 4., s. 11
Annotation: Rozhovor o literární soutěži Řehečská slepice, jejímž letošním tématem bylo zdravotnictví.
Article
14
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 7, 2006, č. 7, červenec, s. 4
Annotation: Soubor zpráv, mj. o umístění P. Veselého v soutěži v rámci festivalu Literární Varnsdorf.
Article
15
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 18, 2017, č. 8, srpen, s. 2
Annotation: Úvodník o literárních novinách, pro něž pracují členové jičínského literárního spolku.
Article
16
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 8, 2007, č. 6, červen, s. 3
Annotation: Soubor zpráv o literární činnosti členů LiSu.
Article
17
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 6, 2005, č. 10, říjen, s. 4, 16
Annotation: Zpráva o konaném česko-slovenském literárním setkání.
Article
18
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 5, 2004, č. 9, září, s. 15
Annotation: Zpráva o přípravě almanachu z festivalu "Jičínské poetické jaro"; připojeny dvě básně.
Article
19
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 10, 2009, č. 2, únor, s. 3
Annotation: Soubor zpráv, mj. o výročí Kobry.
Article
20
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 7, 2006, č. 2, únor, s. 3
Annotation: Soubor zpráv, mj. o publikovaném článku B. Procházky pojednávajícím o Z. Žemličkovi a jeho knize "Vlčice".
Article