By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Věda a život. -- Roč. 12, 1946, s. 404-408
Annotation: ...železničního názvosloví před 100 lety.
Article
2
Published Praha : Ústřední kulturní dům železničářů, [1976]-1991.
Journal
3
In: Panorama des Universums. -- Roč. 1, 1834, č. 19, s. 146-148; č. 20, s. 159-160
Annotation: Historie vzniku a popis koňské železnice z Českých Budějovic do Lince.
Article
4
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2006, č. 3, 17. 3., s. 18-19
Annotation: Anketa na téma čísla.
Article
5
In: Literární fórum. -- Roč. 13, 2015, č. 1, 15. 4., s. 16
Annotation: Informace o akci, jejímž výsledkem je antologie Literáti na trati.
Article
6
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2006, č. 3, 17. 3., s. 79-81
Annotation: Článek s odkazy na román J. Haška; s biografickou poznámkou o autorovi.
Article
7
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 1, 2007, č. 2, 30. 4., s. 38
Annotation: Poznámka k ukázce otištěné na s. 38-39.
Article
8
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 1, 2007, č. 3, 29. 5., s. 35
Annotation: Komentář k úryvku z povídky J. Marka Pan rada v Paříži.
Article
9
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 2, 2008, č. 5, 22. 4., s. 43
Annotation: O výskytu "železničních" termínů v českých básních 19. století (využita plnotextová databáze Česká elektronická knihovna).
Article
10
In: Literární fórum. -- Roč. 15, 2017, č. 3, 15. 11., s. 20-21
Annotation: Článek o vydání čtvrtého dílu antologie děl o železnici a o jeho křtu 11. 10. 2017.
Article
11
In: Literární fórum. -- Roč. 15, 2017, č. 3, 15. 11., s. 26
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 2, 2008, č. 11, 4. 11., s. 46
Annotation: Komentář k ukázce z románu I. Pilaře.
Article
13
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 1, 2007, č. 8, 6. 11., s. 36
Annotation: Rozhovor o jeho nové knize; v rubrice Literatura a železnice.
Article
14
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 2, 2008, č. 3, 26. 2., s. 36
Annotation: Poznámka u ukázky z knihy A. Charouzka (s. 36-37); v rubrice Literatura a železnice.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 148, 26. 6., s. 10
Annotation: Referát o konferenci Osudový vlak, probírající vztahy literatury k železnici.
Article
16
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 20, 2019, č. 11, listopad, s. 11
Annotation: Pozvánka k zaslání vlastní literární tvorby s železniční tematikou, která bude otištěna v antologii.
Article
17
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2006, č. 3, 17. 3., s. 82-84
Annotation: Životopisný článek; s biografickou poznámkou o autorovi.
Article
18
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 1, 2007, č. 1, 26. 3., s. 35-36
Annotation: Reportáž o nádražích v Dobrovici a Kostomlatech; s úryvkem z knihy B. H. a s otištěným dopisem B. Hrabala čtenáři.
Article
19
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 1, 2007, č. 7, 2. 10., s. 42-43
Annotation: Poznámka k otištěné ukázce z knihy K. Čapka Výlet do Španěl (z kapitoly Nord et Sud Expres čili Expres Sever-Jih); v rubrice Literatura a železnice,...
Article
20
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 1, 2007, č. 9, 4. 12., s. 38-39
Annotation: Komentované ukázky ze zápisků A. Beera.
Article