By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1975, č. 44, 29. 10., s. 2
Annotation: O semináři Svazu českých spisovatelů.
Article
4
In: Národní práce. -- R. 1942, č. 177, 30. 6., s. 5
Annotation: Jsou to např. Don Quijote, kočovní komedianti, záhadní hrdinové; mění se však i ženské postavy v románu i dramatě, nastupují ženy výdělečně...
Article
5
online
online
Webarchiv
In: Ravt [online]. -- R. 2016, č. 7
Annotation: Úvaha o ženách v literatuře a o šovinismu v české literární publicistice a v literárním provozu obecně; s bio-bibliografickou poznámkou.
Article
6
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 34, 1999, č. 5, s. 34-42
Annotation: Studie.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 8, 15. 4., s. 13
Annotation: Přetisk textu B. Grögerové na téma "Žena jako autorka", který autorka napsala pro "Sešity pro mladou literaturu"; připojen nepodepsaný komentář.
Article
8
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 10. 11. 2005
Annotation: Rozhovor s K. Toškovou o časopise Pandora a situaci literárních periodik; připojena anotace aktuálního 11. čísla.
Article
9
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 1, 2007/2008, č. 1, s. 4-5
Annotation: Recenze.
Article
10
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 13. 11. 2019
Annotation: Rozhovor s autorkou žánru fantasy; zejm. o jejím literárním díle, literárních soutěžích a postavení žen jako autorek žánru fantasy i jako...
Article
11
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 17, 2018, č. 42, 11. 10., s.
Annotation: Anotace románu K. Nováčkové "Vetřelkyně a já".
Article
12
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 298, 27. 12., příl. Salon, č. 1104, s. 16
Salon. -- 11. 1. 2019
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 22, 26. 1., s. 4
Annotation: Vzpomínkový článek připomíná osobnost B. Němcové.
Article
14
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 257, 3. 11., s. B1-B2
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 104, 5. 5., s. B4
Annotation: Recenze.
Article
16
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 120, 25. 5., s. 14
Novinky.cz [online]. -- 25. 5. 2020
Annotation: Recenze na román R. Třeštíkové "Foukneš do pěny".
Article
17
by Ledererová, Milena
Published Praha : Mladá fronta, 1999.
Annotation: Monografie, s předmluvou Trochu teorie na úvod (s. 5-10) a mj. s kapitolami: Vstup do literatury (s. 196-215); Ženské spolky (s. 239-251); s výběrovým...
Book
18
online
online
Webarchiv
In: Ravt [online]. -- R. 2016, č. 6
Annotation: Polemika s textem O. Stehlíkové o ženách v literatuře a šovinismu a sexismu v literární publicistice a literárním provozu obecně.
Article
19
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 26. 2. 2018
Annotation: Soubor zpráv; mj. o průzkumu dokazujícím, že ženy častěji vystupují v románech z 19. století než v první polovině 20. století a také je...
Article
20
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 1, 3. 1., příl. Magazín Dnes, č. 1, s. 24-27
Magazín Dnes. -- 3. 1. 2002
Annotation: Rozhovor.
Article