By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...žurnalisté...
In: Národní listy. -- Roč. 47, 1907, č. 88, 30. 3., s. 1
Annotation: O význačných žurnalistech.
Article
2
...žurnalisté...
In: Národní listy. -- Roč. 62, 1922, č. 4, 4. 1., s. 4
Article
3
...žurnalisté...
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 95, 1980, č. 193, 16. 8., příl. Čtení na konec týdne, s. 1-2
Annotation: Portréty význačných redaktorů.
Article
4
...žurnalisté...
In: Kurýr. -- R. 2007, č. 26, 1. 6., s. 5-6
Annotation: Nekrolog.
Article
5
...žurnalisté...
In: Boleslavan. -- Roč. 6, 1867, č. 3, 18. 1., s. 11
Annotation: Výčet jmen 20 českých žurnalistů, jimž byla v důsledku amnestie z 8. 1. 1867 vrácena plná občanská práva, respektive prominut trest.
Article
6
...žurnalisté...
In: Vosa. -- Roč. 1, 1864, č. 13, 15. 8., s. 168-169
Annotation: Satira. Scéna z jisté novinářské redakce.
Article
7
...žurnalisté...
In: Čas. -- Roč. 22, 1908, č. 191, 13. 7., s. 3
Annotation: Zpráva o stavovské schůzi novinářů v Praze.
Article
8
...žurnalisté...
In: Večerní Lidové noviny. -- Roč. 15, 1907, č. 47, 16. 2., s. 3
Annotation: Ze schůze přípravného výboru pro vybudování jednotné organizace českých novinářů.
Article
9
...žurnalisté...
In: Lidové noviny. -- Roč. 36, 1928, č. 604, 28. 11., s. 6
Annotation: Soudnička. Stříbrný.
Article
10
...žurnalisté...
In: Večerník Práva lidu. -- Roč. 10, 1921, č. 264, 23. 11., s. 2
Annotation: Beseda pro novináře i čtenáře.
Article
11
...žurnalisté...
In: Moravská Orlice. -- Roč. 32, 1894, č. 282, 12. 2., s. 1; č. 283, 13. 12., s. 2
Annotation: Na smýšlené osobě redaktora nevýznamného listu demonstrován tragicky končící zápas o existenci.
Article
12
...žurnalisté...
In: Tribuna. -- Roč. 9, 1927, č. 151, 26. 6., s. 3
Annotation: Anekdotické drobnosti ze zájezdu čs. novinářů do Paříže.
Article
13
...žurnalisté...
In: Lidové noviny. -- Roč. 16, 1908, č. 248, 10. 9., večerní vydání, s. 5
Annotation: O průběhu uvedeného sjezdu.
Article
14
...žurnalisté...
In: Hlasy ze Siona. -- Roč. 36, 1896, č. 2, 23. 1., s. 25
Annotation: O redaktorství.
Article
15
...žurnalisté...
In: Národní listy. -- Roč. 52, 1912, č. 178, 30. 6., s. 5-6
Annotation: Referát o sjezdu slovanských novinářů v Praze.
Article
16
...žurnalisté...
In: Národní listy. -- Roč. 51, 1911, č. 125-149, 7. 5.-31. 5., s. 1, 1, 1-2, 1, 1-2, 1, 6
Annotation: Referát o mezinárodním sjezdu novinářů v Římě. Publikováno v číslech NL: 125 (7. 5.),127 (9. 5.), 128 (10. 5.), 129 (11. 5.), 138 (20. 5.),...
Article
17
...žurnalisté...
In: Tribuna. -- Roč. 4, 1922, č. 67, 19. 3., s. 5
Annotation: Schválení návrhu na rozdělení stipendií pro rok 1922-1923.
Article
18
...žurnalisté...
In: Čas. -- Roč. 18, 1904, č. 253, 12. 9., příl. Příloha, č. 252, s. 2
Annotation: O jeho zahájení 11. 9. ve Vídni.
Article
19
...žurnalisté...
In: Tribuna. -- Roč. 2, 1920, č. 113, 13. 5., s. 4
Annotation: Přípravy a program.
Article
20
...žurnalisté...
In: Lumír. -- Roč. 53, 1926/1927, č. 8, 25. 11. 1926, s. 442-444
Annotation: O návštěvě dvaceti československých novinářů v Polsku.
Article