By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...16. století...
In: Evangelický časopis Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 73, 1997, č. 16, s. 7
Article
2
...16. století...
In: Československý časopis historický. -- ISSN 0045-6187. -- Roč. 13, 1965, č. 3, červen, s. 428-443
Annotation: Rozbor týdenních psaných novin 16. století dochovaných ve Státním archívu v Třeboni.
Article
3
...16. století...
In: Muzeum a současnost. -- ISSN 0231-5947. -- Roč. 1, 1978, s. 99-110
Annotation: Stať v ročence; o individuálních rysech líčení jednotlivých kronikářů; příspěvek k typologii české historické prózy 16. století.
Article
4
...16. století...
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 8, 1997, č. 2, červen, s. 68-74
Annotation: Rozbor rukopisné literární památky (UK Praha XVII E 1, fol. 191 a - 220a) Ludus de resurrectione, přetištěné (s ediční poznámkou, podepsáno...
Article
5
...16. století...
In: Svoboda. -- Roč. 80, 1971, č. 67, 20. 3., příl., s. 4
Annotation: O Příbramském graduálu.
Article
6
7
...16. století...
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 90, 1967, č. 1, s. 38-49
Annotation: O odrazu politických událostí ve skladbách; zejména u písních s dvojtitulem O nešťastné bitvě a porážce Uhrů od národu tureckého učiněné...
Article
8
...16. století...
In: Typografia. -- ISSN 0322-9068. -- Roč. 81, 1978, č. 9, září, s. 336-339
Annotation: O souboru jednolistů z 16. století.
Article
9
...16. století...
In: Ibero-Americana Pragensia. -- ISSN 0536-2520. -- Sv. 9, 1975, s. 155-165
Annotation: O rukopisu ze 16. století.
Article
10
by Bohatec, Miloslav, 1913-1967
Published [Mainz] : [Gutenberg-Gesellschaft], 1963.
...16. století...
Annotation: Separát se věnuje vědecké ilustraci v novověkých lékařských a botanických spisech.
Book
11
...16. století...
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 8, 1997, č. 4, prosinec, s. 75-78
Annotation: O zpracování tématu Everymana a hádání se Smrtí v českém lidovém divadle středověku; k česko-anglickému otištění anglické hry z počátku...
Article
12
13
14
...16. století...
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 130, 2007, č. 1/2, s. 43-60
Annotation: Studie.
Article
15
...16. století...
In: Od Ještěda k Troskám. -- ISSN 1214-1798. -- Roč. 14 (30), 2007, č. 3, září, s. 187-191
Annotation: O rukopisu z 1. poloviny 16. století uloženém v Státním okresním archivu v Jičíně.
Article
17
...16. století...
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 86, 1963, č. 2, listopad, s. 290-304
Annotation: O díle Tragoedia nova Pammachius jméno mající a o jeho místě v české dramatické produkci 16. stol.
Article
18
...16. století...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 26, 1970, č. 305, 28. 12., s. 3
Annotation: O zlomku Kralické bible z konce 16. století.
Article
19
...16. století...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1977, č. 46, 16. 11., s. 19-20
Annotation: Slovníkové heslo.
Article
20
...16. století...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1977, č. 47, 23. 11., s. 19-20
Annotation: Slovníkové heslo.
Article