By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1775-1850...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 38, 17. 9., s. 3
Annotation: O kořenech národní identity, mj. též v literatuře národního obrození.
Article
2
...1775-1850...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 11, 18. 3., s. 3
Annotation: O motivu domova v poezii českého obrození.
Article
3
...1775-1850...
In: Historický obzor. -- ISSN 1210-6097. -- Roč. 1, 1990/1991, č. 2, říjen 1990, s. 61-63; č. 3, listopad 1990, s. 95-96
Annotation: Soubor perzonálních hesel (navazuje na pokračování v čas. Společenské vědy ve škole 47, 1989-90, č. 10, červen 1990).
Article
4
...1775-1850...
In: Husitský Tábor. -- ISSN 0231-6080. -- Sv. 8, 1985, s. 398-400
Annotation: Recenze.
Article
5
...1775-1850...
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 65, 1987, č. 38, 7. 9., s. 4
Annotation: O uvedení výběru z veršů RKZ.
Article
6
...1775-1850...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1981, č. 3, 21. 1., s. 19-20
Annotation: Heslo.
Article
7
...1775-1850...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 29, 20. 7., s. 15-16
Annotation: Heslo; též o literatuře.
Article
8
...1775-1850...
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 52, 1983, č. 1, s. 35-43
Annotation: Též o: RKZ.
Article
10
...1775-1850...
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 4, 1958, č. 4, duben, s. 1
Annotation: K 40. výročí tzv. manifestu spisovatelů z dubna 1918.
Article
11
...1775-1850...
In: Kritische Blätter für Literatur und Kunst. -- Roč. 1, 1857, sv. 4, č. 2, s. 42-43
Annotation: O české beletrii obrozenské na straně 42,43.
Article
12
...1775-1850...
In: Včela. -- Roč. 15, 1848, s. 334
Annotation: Kritika současných českých literárních poměrů a upozornění na nová vydání českých spisů. (V rubrice Směs).
Article
13
...1775-1850...
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 27, 1981, č. 11, listopad, s. 7-8
Annotation: Studie.
Article
14
...1775-1850...
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 29, 1983, č. 7, červenec, s. 5
Annotation: Esej o proměnách české literatury ve 20. století.
Article
15
...1775-1850...
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 11, 1979, č. 4 (118), duben, příl. Zvon
Annotation: Recenze.
Article
16
...1775-1850...
In: Proměny (New York). -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 5, 1968, č. 4, říjen, s. 87-94
Annotation: Přehledová studie.
Article
17
...1775-1850...
In: Rozmluvy (Londýn). -- R. 1987, č. 7, s. 106-138
Annotation: Studie o české literatury v třicetiletí 1938-1968.
Article
18
...1775-1850...
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 21, 1987/1988, č. 83/84, [květen 1988], s. 735-751
Annotation: Úryvek z dosud netištěných vzpomínek.
Article
19
...1775-1850...
In: Venkov. -- Roč. 13, 1918, č. 104, 7. 5., s. 2
Annotation: Mj. o spise: Počátkové českého básnictví. (K stému výročí vydání nejdůležitějšího kritického spisu z našeho národního obrození od...
Article
20
...1775-1850...
In: Jaroslavu Kolárovi k šedesátým narozeninám : 1929-1989 [samizdat]. -- s. 88-103
Annotation: O skupině českých spisovatelů žádajících povolení k pořádání českého bálu 3. 2. 1841.
Book Chapter