By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Návara, David, 1981-
Published [Praha] : Jonathan Livingston, 2021.
...18. století...
Annotation: Historický román; s "Historickou poznámkou" (s. 588-[589]).
Book
2
...18. století...
In: Cornova. -- ISSN 1804-6983. -- Roč. 8, 2018, č. 2, s. 115
Annotation: Zpráva o konání zasedání.
Article
3
4
...18. století...
digitalizovaný dokument
In: Cornova. -- ISSN 1804-6983. -- Roč. 5, 2015, č. 2, s. 98
Annotation: Zpráva z kongresu (27.-31. 7. 2016, Rotterdam) s tématem "Opening Market".
Article
5
...18. století...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 50, 16. 12., s. 1 a 4
Annotation: Studie u příležitosti nové edice díla z roku 1754; s mezititulky Kdo je autorem?, Známá, neznámá?, Rétorika jako obrana a útok, Triáda: jazyk,...
Article
6
...18. století...
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 41, 2010, s. 26-27
Annotation: O publikaci uložené ve sbírce starých tisků v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici; s reprodukcí dvou stran Předmluvy.
Article
7
8
...18. století...
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 22, 1970, č. 2, s. 164-173
Annotation: Studie.
Article
9
...18. století...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 25, 1969, č. 138, 14. 6., s. 3
Annotation: O sbírce pohřebních textů z let 1756 - 1795 aj.
Article
10
...18. století...
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Roč. 16, 1971, č. 2, s. 85-87
Annotation: O archívních dokladech k vydávání Pražských poštovských novin, vycházejících od 4. 2. 1719.
Article
11
...18. století...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 4, 24. 1., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
12
...18. století...
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 12, 2001, č. 3, září, s. 51-52
Annotation: Recenze bibliografie obsahující i bohemikální položky.
Article
13
...18. století...
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 18, 2007, č. 1, březen, s. 53-60
Annotation: Studie.
Article
14
...18. století...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 3, červen, s. 481-482
Annotation: Článek představující níže zmíněný časopis; k obsahu prvního čísla.
Article
15
...18. století...
In: Brno v minulosti a dnes. -- ISSN 0524-689X. -- Sv. 7, 1965, s. 84-92
Annotation: O činnosti školního divadla v jesuitské brněnské koleji na rozhraní 17. a 18. století.
Article
16
...18. století...
In: Vlastivědný sborník Podbrdska. -- ISSN 0231-5165. -- Sv. 8/9, 1974/1975, s. 151-158
Annotation: O tisku Stromeček života věčného z 18. století, obsahujícím kalendář a modlitby.
Article
17
...17.-18. století...
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 24, 2013, č. 1, s. 1-17
Annotation: Studie se věnuje české hymnografii 17. a 18. století v evropském kontextu. Shledává značnou míru přejímek, překladů a adaptací z němčiny,...
Article
18
...18. století...
In: Zprávy Jednoty klasických filologů. -- ISSN 0231-6455. -- Roč. 3, 1961, č. 1, s. 35-38
Annotation: Portrét S. Hermanna jako úvod k jeho drobnému básnickému textu.
Article
20
...18. století...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 7, 17. 2., s. 9
Annotation: Recenze.
Article