By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...18.-19. století...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 5, 1949, č. 189, 14. 8., s. 8
Annotation: Stať se věnuje literárnímu a sociálnímu významu mariánských a svatojánských písní.
Article
2
...18.-19. století...
Annotation: Monografie se zabývá vlivem cenzury na duchovní život v habsburské monarchii, věnuje se institucionálním základům, pracovním metodám a výsledkům...
Book
3
...18.-19. století...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 2, květen, s. 167-203
Annotation: Komparativní studie sleduje působnost německého romantického konceptu časopisu jako univerzální encyklopedie slučující oblast umění a vědy...
Article
4
...18.-19. století...
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 14, 1958, č. 232, 28. 9., s. 4
Annotation: Stať interpretuje národní obrození jako proces formování novodobého českého národa a polemizuje s výklady, které ho chápaly např. jako literární...
Article
5
...18.-19. století...
online
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 12, 2015, č. 1, září, s. 93-117
Annotation: Studie se věnuje několika aspektům biografického psaní od konce 18.-19. století.
Article
6
by Kment, Zdeněk, Baletka, Ladislav, 1944-2011
Published Valašské Meziříčí : Echo Books, 2019.
...18.-19. století...
Annotation: Populárně-naučná publikace mapuje historii hostinců, restaurací, kaváren a vináren na valašsku a kulturněpolitický vývoj valašského regionu;...
Book
7
...18.-19. století...
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 25, 1956, č. 1, s. 24-30
Annotation: Studie se věnuje počátkům obrozeneckých snah v Českých Budějovicích. Věnuje se mj. vlasteneckým buditelům mezi klérem a učiteli, českému...
Article
8
...18.-19. století...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 11, 1955, č. 47, 24. 2., s. 3
Annotation: Medailon se věnuje osobě a dílu M. Kopeckého.
Article
9
...18.-19. století...
Annotation: Publikace k stejnojmenné výstavě Západočeské galerie, obsahuje studie Evy Bendové a Kateřiny Piorecké; se Seznamem exponátů (s. 61-65); se Seznamem...
Book
10
...18.-19. století...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 5, 1949, č. 143, 19. 6., s. 7
Annotation: Stať se věnuje životu a dílu B. Bolzana.
Article
11
...18.-19. století...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 4, 1948, č. 131, 6. 6., s. 5
Annotation: Stať se věnuje životu J. Jungmanna.
Article
12
...18.-19. století...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 52, 2012, Heft 1, s. 123-129
Annotation: Stať představuje edici díla B. Bolzana.
Article
13
...18.-19. století...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 53, 2013, Heft 2, s. 424-432
Annotation: Stať představuje edici korespondence B. Bolzana.
Article
14
...18.-19. století...
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 19, 2011, Heft 1/2, s. 353-357
Annotation: Stať představuje edici díla B. Bolzana.
Article
15
...18.-19. století...
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 112, 2014, č. 3, s. 531-535
Annotation: Recenze.
Article
16
...18.-19. století...
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 15, 1946, č. [1], s. 31
Annotation: Poznámka k životopisným datům M. Kopeckého.
Article
17
...18.-19. století...
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 8, 1952, č. 20, 24. 1., s. 2
Annotation: Stať se věnuje osobě a dílu J. Kollára.
Article
18
...18.-19. století...
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 8, 1952, č. 21, 25. 1., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o slavnostním večeru konaném u příležitosti 100. výročí úmrtí básníka J. Kollára.
Article
19
...18.-19. století...
In: Právo lidu. -- ISSN 0862-5913. -- Roč. 50, 1947, č. 22, 26. 1., s. 7
Annotation: Zpráva připomíná 150. výročí narození F. Turínského.
Article
20
...18.-19. století...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 9, 1953, č. 168, 16. 7., s. 3
Annotation: Zpráva připomíná 180. výročí narození J. Jungmanna.
Article