By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...19. století...
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 117, 23. 9., s. 3
Annotation: Epigram.
Article
2
...19. století...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 11, 1955, č. 285, 27. 11., s. 6
Annotation: Próza.
Article
3
...19. století...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 5, 1949, č. 96, 24. 4., s. 6 - č. 260, 6. 11., s. 7
Annotation: Próza na pokračování.
Article
4
...19. století...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 5, 1949, č. 73, 27. 3., s. 6
Annotation: Próza.
Article
5
...19. století...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 5, 1949, č. 302, 25. 12., s. 2
Annotation: Próza.
Article
6
...19. století...
In: Právo lidu. -- ISSN 0862-5913. -- Roč. 51, 1948, č. 120, 23. 5., s. 14; č. 126, 30. 5., s. 14
Annotation: Pohádka.
Article
7
...19. století...
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 10, 1954, č. 298, 12. 12., s. 6
Annotation: Epigram.
Article
8
...19. století...
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 10, 1954, č. 255, 23. 10., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
9
...19. století...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 5, 1949, č. 37, 13. 2., s. 6
Annotation: Povídka.
Article
10
...19. století...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 5, 1949, č. 43, 20. 2., s. 9
Annotation: Povídka.
Article
11
...19. století...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 5, 1949, č. 49, 27. 2., s. 6
Annotation: Povídka.
Article
12
...19. století...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 5, 1949, č. 255, 30. 10., s. 7
Annotation: Próza.
Article
13
...19. století...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 5, 1949, č. 255, 30. 10., s. 7
Annotation: Próza.
Article
14
...19. století...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 9, 1953, č. 183, 2. 8., s. 5
Annotation: Báseň.
Article
15
...19. století...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 9, 1953, č. 201, 23. 8., s. 5
Annotation: Báseň.
Article
16
...19. století...
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 10, 1954, č. 309, 25. 12., s. 6
Annotation: Báseň.
Article
17
...19. století...
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 2, 1960, č. 4, s. 29-30
Annotation: Autor naznačuje nejvýraznější rysy českého národního obrození a ty prvky, jimiž obrozenecká tradice koresponduje s ideologií socialismu.
Article
18
...19. století...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 14, 6. 9., s. 14-15
Annotation: První ukázka z pracovních poznámek V. Macury, které měl uložené v počítači ve složce Kalendar. Ukázka je uvozena ediční poznámkou M. Jareše...
Article
19
...19. století...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 17, 2006, č. 2, s. 243-249
Annotation: Studie.
Article
20
...19. století...
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 24, 2002, č. 1, s. 35-39
Annotation: Studie s kapitolami Pokažená slavnost, "...bylo Němcům prchati", Boj přenesený z ulic do novin, Konfliktní 80. léta, Druhý život Beneše Heřmanova,...
Article