By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Buriánek, František, 1917-1995
Published Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1976
...1901-1910...
Annotation: Skripta s kapitolami Historické podmínky a umělecké směry vývoje, Poezie, Próza, Drama a Literární kritika.
Book
2
...1901-1910...
In: Hradecké noviny. -- ISSN 1210-602X. -- Roč. 7, 1998, č. 160, 11. 7., příl. Víkendové čtení, č. 15, s. 3
Annotation: Poznámka; o ztvárnění postavy v české literatuře počátku 20. století; v rámci seriálu Od Rýbrcoula ke Krakonošovi.
Article
3
...1901-1910...
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 319, 18. 11., s. 2
Annotation: O obraze ruské revoluce 1905 v dílech české poezie.
Article
4
...1901-1910...
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 8, říjen, s. 445-447
Annotation: Recenze.
Article
5
...1901-1910...
In: Bourali jsme vesele c. k. mocnářství zpuchřelé. -- s. 178-183
Annotation: Doslov ve výboru z humoristických a satirických časopisů z let 1906 - 1919.
Book Chapter
6
...1901-1910...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, leden/únor, s. 43-44
Annotation: Úryvek z doslovu ke knize Vodňanské vzpomínky F. Heritese.
Article
7
...1901-1910...
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 8, 1960, č. 1, únor, s. 75-105
Annotation: Studie se věnuje rozboru díla I. Olbrachta, na jehož příkladu chce dokázat překonání individualismu a přiklonění se k uměleckému socialismu.
Article
8
...1901-1910...
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 22, 2011/2012, č. 4, duben 2012, s. 119-121
Annotation: Recenze.
Article
9
...1901-1910...
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 1, 1972, č. 3, prosinec, s. 96
Annotation: Glosa o knize Cesta k uznání zabývající se česko - německými literárními vztahy v letech 1861-1918.
Article
10
...1901-1910...
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 5, 1957, č. 4, prosinec, s. 441-447
Annotation: Studie se věnuje povídkám J. Haška z let 1901-1904, v nichž autor analyzuje cestu J. Haška k satiře a humoru.
Article
11
by Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937
Published Praha : Ústav T. G. Masaryka : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020.
...1901-1910...
Annotation: Soubor textů T. G. Masaryka z let 1907-1910 obsahuje články, rozhovory, polemiky, brožury, tištěné projevy, recenze, prohlášení, přednášky;...
Book
12
by Fronk, Václav, 1976-
Published Bílina ; Praha : Václav Fronk, 2011.
...1901-1910...
Obsah knihy
Annotation: Monografie - přepracovaná verze disertace; - práce formou textu i obrazu zkoumá, jak se obraz české společnosti na přelomu 19. a 20. stol. zrcadlí...
Book
13
...1901-1910...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 45, 10. 11., s. 2
Annotation: Nadace Moderní Revue; zpráva o tiskové konferenci 20. 10.
Article
14
...1901-1910...
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 36, 2014, č. 2, únor, s. 48
Annotation: Recenze.
Article
15
...1901-1910...
In: Český svět. -- Roč. 5, 1908/1909, č. 47, 27. 8. 1909, s. 1
Annotation: Otakar Theer byl jmenován důstojníkem Francouzské Akademie.
Article
16
...1901-1910...
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 25, 2016, č. 6, s. 18-19
Annotation: Článek je založen na vzpomínce J. Vrchlického na automobil z roku 1902, který splašil koně táhnoucí jeho kočár, a popisuje následující úřední...
Article
17
...1901-1910...
In: Čechische Revue. -- Roč. 5, 1912, s. 27-30
Annotation: Souhrnná charakteristika současného stavu české slovesné tvorby; o domácím vývoji jednotlivých literárních druhů a ohlasu světových literárních...
Article
18
...1901-1910...
In: Slovníky modernistů a paradigmata moderny. -- ISBN 978-80-7470-294-5. -- S. 77-90
Annotation: Studie reflektující české diskuse o aktuálnosti ibsenovského typu dramatu před první světovou válkou.
Book Chapter
19
by Vrchlický, Jaroslav, 1853-1912
Published Praha : Milan Šedivý, 2020.
...1901-1910...
Annotation: Edice dosud nepublikovaných básní zasílaných v korespondenci Justýně Vondroušové v letech 1904-1908; s uvedeným edičním komentářem a biografickou...
Book
20
...1901-1910...
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 12, 1957, č. 2, s. 101-103
Annotation: Stať o brzy zaniklém časopise, redigovaném S. K. Neumannem.
Article