By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1901-1940...
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 9, 1964, č. 3, březen, s. 94-95
Annotation: K historii časopisu.
Article
2
...1901-1940...
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 2, 1964, č. 23, 4. 6., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
3
...1901-1940...
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 8, srpen, s. 66-67
Annotation: Recenze.
Article
4
...1901-1940...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 6, 1964, č. 9, září, s. 142-143
Annotation: Recenze.
Article
5
...1901-1940...
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 79, 1964, č. 139, 11. 6., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
6
...1901-1940...
In: Návrat. -- s. 349-458
Annotation: Doslov.
Book Chapter
7
by Buriánek, František, 1917-1995
Published Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1974
...1901-1940...
Annotation: Skriptum vydané Univerzitou Karlovou.
Book
8
...1901-1940...
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 80, 1965, č. 109, 7. 5., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
9
...1901-1940...
In: Refrény země. -- s. 183-199
Annotation: Doslov.
Book Chapter
10
...1901-1940...
In: Signál. -- ISSN 0037-492X. -- s. 131-135
Annotation: Doslov.
Book Chapter
11
...1901-1940...
In: Knižní kultura. -- ISSN 0452-1382. -- Roč. 1, 1964, č. 2, 15. 2., s. 40-41
Annotation: O meziválečné literatuře.
Article
12
...1901-1940...
In: Pražský sborník vlastivědný. -- ISSN 0551-9179. -- R. 1962, s. 35-37
Annotation: O schůzkách našich pokrokových umělců v dvacátých a třicátých letech v budově bývalého sovětského vyslanectví.
Article
13
...1901-1940...
In: A co básník. -- s. 7-12, 305-367
Annotation: Předmluva je od J. Šotoly, doslov od J. Brabce.
Book Chapter
14
...1901-1940...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 10, říjen, s. 9-14
Annotation: O našem kulturním vývoji po 1. a 2. světové válce.
Article
15
...1901-1940...
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 49, 1968, č. 289, 22. 10., s. 5
Annotation: Charakteristika vývoje čs. umění od roku 1918.
Article
16
...1901-1940...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 24, 1968, č. 286, 25. 10., s. 5
Annotation: Přehled.
Article
17
...1901-1940...
In: Reportér. -- ISSN 0486-4433. -- Roč. 3, 1968, č. 41, 23.-29. 10., s. 28-30
Annotation: O smyslu vývoje české literatury.
Article
18
...1901-1940...
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 20, 1968, č. 5, květen, s. 152-153
Annotation: O Manifestu českých spisovatelů z května 1917.
Article
19
...1901-1940...
Digitální archiv časopisů
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 1, 1968, č. 2, 14. 11., s. 12
Annotation: Vyznání lásky k čs. lidu.
Article
20
...1901-1940...
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 20, 1968, č. 11, listopad, s. 362-367
Annotation: Přehledový článek.
Article