By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1918-1938...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 83, 7. 4., s. 1
Annotation: Úvaha o první republice a našem nynějším poměru k ní.
Article
2
...1918-1938...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 302, 28. 12., s. 13
Annotation: Poznámka o chystaném vydání dvoudílné publikace v nakladatelství Melantrich v roce 1998.
Article
3
...1918-1938...
In: Směna. -- Roč. 5, 1952, č. 10, 7. 5., s. 8
Annotation: Próza.
Article
4
...1918-1938...
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 2, 1946/1947, č. 33, 2. 5. 1947, s. 1, 2
Annotation: Úvodník o krátké lidské paměti, tudíž by si lidé měli připomenout události první republiky ze soudobého tisku; prvorepublikové tituly vyjmenovány.
Article
5
...1918-1938...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1975, č. 32, 6. 8., s. 12
Annotation: Pro třetí ročníky gymnázií, SO a SE škol; Téma III.: Česká a slovenská literatura mezi dvěma válkami.
Article
6
...1918-1938...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1971, č. 19, 12. 5., s. 9
Annotation: O závaznosti revolučních tradic meziválečné literatury pro poválečnou tvorbu.
Article
7
by Junek, Václav, 1950-, Hejna, Tomáš, 1991-
Published Praha : Olympia, 2018.
...1918-1938...
Annotation: Mononografie se věnuje historii první Československé republiky a analyzuje důsledky politických rozhodnutí jejích politiků; s Jmenným rejstříkem...
Book
8
...1918-1938...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 243, 19. 10., s. 18
Annotation: Článek o publicistice a svobodě tisku (slova) v období první republiky.
Article
9
...1918-1938...
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 12, 1967, č. 11, listopad, s. 3
Annotation: O vlivu Října na českou meziválečnou poezii.
Article
10
...1918-1938...
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 21, 1969, č. 2/3, s. 159-160
Annotation: Přehled.
Article
11
...1918-1938...
In: Sešity novináře. -- ISSN 0139-9411. -- Roč. 14, 1980, č. 1, březen, s. 47-84
Annotation: Přehled.
Article
12
...1918-1938...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 2, s. 103-104
Annotation: Článek; zejm. o níže zmíněné příručce.
Article
13
...1918-1938...
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 4, 15. 4., s. 149-151
Annotation: Článek.
Article
14
...1918-1938...
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 25. 10. 2017
Annotation: Rozhovor o meziválečné publicistice s autorkami knihy "Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami".
Article
15
...1918-1938...
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1953, č. 108, 19. 4., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
16
...1918-1938...
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 22, 1979, č. 1, s. 20-34
Annotation: Přehledová stať o zájmu, věnovanému francouzské literatuře naší marxistickou kritikou v období mezi válkami.
Article
17
...1918-1938...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 14, 1965, č. 21, 22. 5., s. 3
Annotation: Odpovědi na otázku o meziválečné próze, o jazyce literárních děl a o ženské literatuře.
Article
18
...1918-1938...
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 51, 1971, č. 198, 21. 8., s. 4
Annotation: O historii různých organizací a souborů umělecké tvořivosti lidu od doby mezi dvěma válkami po současnost.
Article
19
...1918-1938...
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 21. 2. 2020
Annotation: Ukázka z knihy vycházející v nakladatelství Petrkov; autorka se snaží zbavit dějiny první Československé republiky mýtů a zabývá se vztahem...
Article
20
...1918-1938...
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada literárněvědná (D). -- ISSN 0231-7818. -- Roč. 29, 1980, č. 27, s. 105-112
Annotation: Rozbor žánrového složení českých meziválečných satiristických a humoristických časopisů.
Article