By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1921-1930...
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 17, 2003, č. 3, podzim, s. 6-11
Annotation: Studie o krátké historii novin.
Article
2
...1921-1930...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1980, č. 33, 13. 8., s. 19-20
Annotation: Heslo.
Article
3
...1921-1930...
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 8, 1971, č. 2, červen, s. 179-181
Annotation: Přetisk stati z časopisu Červen 2, 1919, č. 18, 3. 7.
Article
4
...1921-1930...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1971, č. 15, 14. 4., s. 13
Annotation: Přehled se zřetelem k výtvarnému umění.
Article
5
...1921-1930...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 36, 1985/1986, č. 2, říjen 1985, s. 70-74
Annotation: Metodická stať zaměřená na dvacátá léta 20. století.
Article
6
7
...1921-1930...
In: Průboj. -- ISSN 1804-5782. -- Roč. 33, 1981, č. 104, 5. 5., s. 5
Annotation: O dvacátých letech.
Article
8
...1921-1930...
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 12, 1964, č. 1, leden, s. 8-19
Annotation: Referát přednesený na poradě o IV. svazku Dějin české literatury (Praha 27. 6. 1963).
Article
9
...1921-1930...
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 17, 1969, č. 6, únor 1970, s. 614-628
Annotation: Otištění studie z pozůstalosti; s redakční poznámkou.
Article
10
...1921-1930...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 4, duben, s. 16-27
Annotation: O realistické a avantgardní koncepci revoluční kultury ve dvacátých letech ; rovněž o jejích současných interpretacích.
Article
11
...1921-1930...
In: Vlast. -- Roč. 46, 1929/1930, č. 11, srpen 1930, s. 496-500
Annotation: Úvaha o úpadku zájmu o verše v moderní době, o mylných názorech, že pěstování poezie je v rozporu s duchem doby.
Article
12
...1921-1930...
In: Almanach Kmene 1932. -- R. 1932, jaro, s. 95-103
Annotation: K nedostatkům současné epochy nesmí mlčet nikdo, kdo není němý. Básník nesmí mlčet dvakrát.
Article
13
...1921-1930...
In: Die Literatur. -- Roč. 27, 1924/1925, s. 648-685
Annotation: Přehled současné české prózy, tematicky charakterizované kritickou společenskou analýzou domácích poměrů před první světovou válkou a...
Article
14
...1921-1930...
In: České slovo. -- Roč. 22, 1930, č. 196, 20. 8., s. 9
Annotation: O výhodách a nevýhodách sériových her hraných zejména v menších divadlech. Divadelní hry sériové.
Article
15
...1921-1930...
In: České slovo. -- Roč. 20, 1928, č. 252, 28. 10., s. 26
Annotation: Bilance literatury prvních 10 let ve svobodné republice.
Article
16
...1921-1930...
In: Večerník Práva lidu. -- Roč. 12, 1923, č. 237, 18. 10., s. 5
Annotation: Sloupek. O příspěvcích, které dostává redakce od lidových básníků a které jsou plny chtěného smutku.
Article
17
...1921-1930...
In: Rovnost. -- Roč. 37, 1921, č. 149, 31. 5., s. 2
Annotation: Přetisk z kulturní přílohy "Mladého proletáře" a "Nové cesty".
Article
18
...1921-1930...
In: České slovo. -- Roč. 22, 1930, č. 133, 6. 6., s. 1
Annotation: O historických i současných dokladech, které mluví pro československou jednotu v literatuře.
Article
19
by Reformatskij, Aleksandr
Published Praha : Svoboda, 1971
...1921-1930...
Annotation: Kromě studií o kompozici a kategorii času v románech a povídkách různých autorů obsahuje sborník obecnou stať A. R.
Book
20
...1921-1930...
Annotation: Studie s kapitolami Pokusy včlenit film do stávajícího modelu kultury, Avantgardní koncepce filmu v letech dvacátých a Proměny poezie a filmové...
Book