By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1931-1940...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 294, 15. 12., s. 19
Annotation: Přehled nejprodávanějších knih s poznámkou.
Article
2
...1931-1940...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 303, 28. 12., s. 12
Annotation: Rozhovor s ředitelem literárního odboru ministerstva kultury; s tabulkou Knihy, které v roce 1994 získaly státní grant v rámci programu Literatura...
Article
3
...1931-1940...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 303, 28. 12., s. 16
Annotation: Fejeton v rubrice Poslední slovo; o distribuci hodnotných knih.
Article
4
...1931-1940...
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 7, září, s. 52-55
Annotation: K české poezii podzimu 1938.
Article
5
...1931-1940...
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 97, 1982, č. 268, 11. 11., s. 5
Annotation: Přehledový článek o stávce v rosicko-oslavanském revíru.
Article
6
...1931-1940...
In: Vlastivědné listy Severomoravského kraje. -- Roč. 7, 1981, č. 2, s. 4-5
Annotation: Levá fronta; o činnosti v letech 1931-32.
Article
7
...1931-1940...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 19, 12. 5., s. 4
Annotation: K výročí provolání českých spisovatelů Věrni zůstaneme z 15. 5. 1938.
Article
8
...1931-1940...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1979, č. 46, 14. 11., s. 19-20
Annotation: O manifestu vzniklém z popudu českých protifašistických spisovatelů; heslo.
Article
9
...1931-1940...
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 28, 1980, č. 3, s. 201-213
Annotation: Přehledový rozbor.
Article
10
...1931-1940...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1973, č. 1, 3. 1., s. 13-14
Annotation: O próze třicátých let.
Article
11
...1931-1940...
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 20, 1974, č. 11/12, listopad/prosinec, s. 610-632
Annotation: Též o spisovatelích.
Article
12
...1931-1940...
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 12, 1964, č. 1, leden, s. 19-30
Annotation: Referát přednesený na poradě o IV. svazku Dějin české literatury (Praha 27. 6. 1963).
Article
13
...1931-1940...
In: Bulletin Ústavu ruského jazyka a literatury. -- ISSN 1801-5646. -- Sv. 12, 1968, s. 53-61
Annotation: Stať ve sborníku.
Article
14
...1931-1940...
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 20, 1972, č. 3, červen, s. 212-222
Annotation: Studie o próze od poloviny třicátých let do poloviny čtyřicátých let.
Article
15
...1931-1940...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1980, č. 42, 15. 10., s. 19-20
Annotation: Heslo.
Article
16
...1931-1940...
In: Československý časopis historický. -- ISSN 0045-6187. -- Roč. 27, 1979, č. 2, duben, s. 281
Annotation: Recenze.
Article
17
...1931-1940...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1979, č. 7, 14. 2., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
18
...1931-1940...
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 20, 1977, č. 3, s. 115-132
Annotation: Přehledová stať; zejména o účasti spisovatelů v protifašistické tvorbě.
Article
19
...1931-1940...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1977, č. 37, 14. 9., s. 19-20
Annotation: Slovníkové heslo.
Article
20
...1931-1940...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1975, č. 7, 12. 2., s. 8
Article