By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Schirm, Joanie Holzer, 1948-
Published Praha : Triton, 2014.
...1939-1945...
Annotation: Monografie žánrově spadá do literatury faktu; zakládá se na informacích z rozsáhlé sbírky dopisů a dokumentů z druhé světové války, seznamuje...
Book
2
...1939-1945...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 108, 9. 5., s. 1
Annotation: Úvaha o konci světové války, která dosud neměla obdoby. Přetištěno z časopisu Čechoslovák.
Article
3
...1939-1945...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 34, 1. 7., s. 1-2
Annotation: Fejeton o šmelině za Protektorátu.
Article
4
...1939-1945...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 109, 30. 9., s. 5
Annotation: O literatuře psané za protektorátu, která opouští zásuvky "až nyní".
Article
5
...1939-1945...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 97, 24. 4., s. 3
Annotation: Fejeton k výročí osvobození Brna.
Article
6
...1939-1945...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 62, 4. 8., s. 1
Annotation: Úvaha o amnestii vztahující se na kriminální činy za okupace a trestech za činy proti národu v téže době.
Article
7
...1939-1945...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 27, 1. 2., s. 1-2
Annotation: Úvaha o vkusu při pojednání o utrpení minulých let.
Article
8
...1939-1945...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 38, 14. 2., s. 1-2
Annotation: Fejeton o náletu na Prahu v únoru 1945.
Article
9
...1939-1945...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 98, 26. 4., s. 1
Annotation: Úvaha o minulosti a současnosti Brna.
Article
10
...1939-1945...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 133, 9. 6., s. 1
Annotation: Úvaha o poválečném světě.
Article
11
...1939-1945...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 6, 24. 3., s. 12-13
Annotation: Reportáž z šestitýdenního pobytu v Krakově, kde se zabýval tématem židovské město ve čtvrti Kaziměř a osudy jeho obyvatel krátce před 2....
Article
12
...Protektorát Čechy a Morava (1939-1945) ge137396 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 95, 21. 4., s. 1-2
Annotation: Úvaha nad dvěma minutami ticha o českých štváčích a udavačích druhé republiky a Protektorátu.
Article
13
...Protektorát Čechy a Morava (1939-1945) ge137396 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 182, 6. 8., s. 3
Annotation: Článek o nacistickém panství nad Vyšším Brodem a tamním klášterem.
Article
14
...Protektorát Čechy a Morava (1939-1945) ge137396 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 220, 20. 9., s. 4
Annotation: Fejeton o příčinách vyprázdněnosti kaváren. Začalo to za okupace a dnes jsou jiné starosti.
Article
15
online
Webarchiv
In: Revolver Revue [samizdat]. -- Č. 9, 1988, únor, s. [21]-[43]; č. 10, 1988, červen, s. 21-43; č. 11, 1988, listopad, s. 161-182
Annotation: Ukázka z románu H. Arendtové.
Article
16
online
Webarchiv
In: Revolver Revue [samizdat]. -- Č. 9, 1988, únor, s. [44-56]
Annotation: Poznámky politické a etické.
Article
17
...1939-1945...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 73, 27. 3., s. 1
Annotation: Úvaha o vztahu k právnímu řádu, jak se zformoval u českého člověka za okupace.
Article
18
...1939-1945...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 180, 9. 8., s. 1-2
Annotation: Úvaha o odbojové lsti, která vystavovala jejího nositele podezření, že je kolaborant.
Article
19
In: Akord [samizdat]. -- Roč. 15, 1989, č. 2, listopad, s. 11-13
Annotation: Báseň. Přeživší židovky se vracely z Terezína a za nimi se nesl pach smrti.
Article
20
...1939-1945...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 111, 3. 10., s. 3
Annotation: Úvaha o osvobození Koreje. Mansei znamená korejsky Volnost.
Article