By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1941-1950...
online
In: Bych [samizdat]. -- [Č. 1], září 1988, s. 103
Annotation: Báseň.
Article
2
...1941-1950...
In: Marginalie : věstník Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 22, 1949/1950, č. 1/2, 25. 6. 1949, s. 1-4
Annotation: Stať se zamýšlí nad úkolem bibliofilie v socialistickém státě.
Article
3
...1941-1950...
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 29, 1945, s. 15-21
Annotation: Autor recenzuje sbírku povídek, kam přispělo deset spisovatelek. Autor prezentuje knihu jako pokračování sbírky Milostný kruh, kam přispělo...
Article
4
...1941-1950...
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 8 (53), 1946, č. 50, 13. 12., s. 477-478
Annotation: Zpráva informuje o deseti nejhezčích dětských knihách, které vybrala kulturní komise zemského národního výboru. Na prvním místě se umístila...
Article
5
...1941-1950...
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 173, 27. 7., příl. Salon, č. 478, s. 2
Annotation: Glosa o osudu německých knih po 2. sv. válce.
Article
6
...1941-1950...
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 11, 2000, č. 4, prosinec, s. 14-30
Annotation: Přehledová studie s kapitolami Snaha o obnovení škály poetik, Dramatické reakce na válku, Dramatika historických paralel, Aktuální modelová...
Article
7
...1941-1950...
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 14, 1985, č. 9, listopad, s. 37-41
Annotation: O bojích období 1945-1948.
Article
8
...1941-1950...
In: Haňťa press. -- R. 1991, č. 10, s. 34-36
Annotation: Libeňští psychici.
Article
9
...1941-1950...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 1, 4. 1., s. 15-16
Annotation: Heslo.
Article
10
11
...1941-1950...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1980, č. 5, 30. 1., s. 19-20
Annotation: Heslo.
Article
12
...1941-1950...
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 1, 1966, č. 8, 12. 8., s. 571-577
Annotation: O vzniku organizace zahrnující mj. literární pracovníky.
Article
13
...1941-1950...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1990, č. 18, 2. 5., s. 3-5
Annotation: O období 1945-1948; pro strojopisný občasník Pokus.
Article
14
...1941-1950...
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 27, 14. 6., s. 3
Annotation: O generaci literární před válkou a za okupace a o jejím novém programu, jímž je víra v lidství.
Article
15
...1941-1950...
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 82-107
Annotation: Autor zde uvažuje o vztahu mezi poezií a životem. Postupně rozebírá současné básníky, ke kterým má velké výhrady pro prázdnotu jejich veršů....
Article
16
...1941-1950...
In: Venkov. -- Roč. 37, 1942, č. 2, 3. 1., s. 6
Annotation: Česká románová tvorba posledních dnů.
Article
17
...1941-1950...
In: Živá tvorba. -- Roč. 1, 1942/1943, č. 3, 12. 2. 1943, s. 45
Annotation: O nedostatku nové původní dramatické tvorby.
Article
18
...1941-1950...
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 18, 3. 6., s. 3
Annotation: Článek o sbírkách básní, napsaných v okupaci a dosud nevydaných, které nyní budou moci být zveřejněny.
Article
19
...1941-1950...
Webarchiv
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 4, 2000, č. 3, s. 157-158
Annotation: O kritickém ohlasu sborníku v Akordu (roč. 13, 1947, č. 1, s. 32-33), Obzorech (roč. 2, 1946, č. 35, s. 558) a Kritickém měsíčníku (roč. 7,...
Article
20
...1941-1950...
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 5, květen, s. 109
Annotation: Úvodní poznámka k přetištění úryvků z příspěvků z Rudého práva z května 1945.
Article