By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1951-1960...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, březen/duben, s. 42-45
Annotation: Ukázka z knihy "Jaroslav Hašek ve fotografii".
Article
2
...1951-1960...
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 23, 1954, č. 2/3, 30. 9., s. 462-471
Annotation: Přehled oborové literatury vydaný za rok 1952.
Article
3
...1951-1960...
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [3], 1954, č. 1/3, 14. 1., s. 8
Annotation: Soutěžící mají poznat titul knih, z nichž pochází otištěná ukázka. Další kola soutěže se objevují pravidelně v téměř každém čísle.
Article
4
...1951-1960...
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 24, 1955, č. 4, 15. 12., s. 373-379
Annotation: Přehledová studie. Autor se věnuje ztrátám a proměnám slavistiky způsobených 2. světovou válkou; dále tematizuje poválečnou inspiraci sovětskou...
Article
5
...1951-1960...
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 8, 1960, č. 2, květen, s. 154-166
Annotation: Studie se věnuje přehledu metod a prací v uplynulém desetiletí.
Article
6
...1951-1960...
In: Dialog. -- R. 1960, č. 1, s. 165-185
Annotation: Bibliografie českých překladů z konce 50. let.
Article
7
...1951-1960...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 10, 1954, č. 1, 1. 1., s. 5
Annotation: Přehledová studie.
Article
8
...1951-1960...
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 4, 1958, č. 3, 20. 3., s. 43-45
Annotation: Ukázka z díla je doplněna poznámkami ke knize.
Article
9
...1951-1960...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, září/říjen, s. 2-7
Annotation: Autor v rozhovoru komentuje svou sbírku básní Venuše z Mélu. Následují úryvky.
Article
10
...1951-1960...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [5], 1958, květen/červen, s. 6-11
Annotation: Ukázka z knihy je doplněna biografickou poznámkou.
Article
11
...1951-1960...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, listopad/prosinec, s. 23-24
Annotation: Dvě otištěné básně jsou uvedeny informací ke sbírce.
Article
12
...1951-1960...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, listopad/prosinec, s. 42-43
Annotation: Ukázka ze sbírky J. Dewettera je uvedena poznámkou k autorově tvorbě.
Article
13
...1951-1960...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, listopad/prosinec, s. 52-53
Annotation: Tři otištěné básně jsou uvedeny poznámkou k osobě a dílu autora.
Article
14
...1951-1960...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [5], 1958, červenec/srpen, s. 50-51
Annotation: Otištěná báseň je doplněna informací o autorovi a knize.
Article
15
...1951-1960...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [5], 1958, září/říjen, s. 28-29
Annotation: Otištěná báseň je doplněna informací o autorovi a knize.
Article
16
...1951-1960...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, březen/duben, s. 40-41
Annotation: Tři otištěné básně J. Aldy jsou uvedeny biografickou poznámkou.
Article
17
...1951-1960...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, květen/červen, s. 26-27
Annotation: Ukázka ze sbírky J. Taufera je uvedena poznámkou ke knize.
Article
18
...1951-1960...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, březen/duben, s. 22-24
Annotation: Autor komentuje své dílo.
Article
19
...1951-1960...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, březen/duben, s. 40-41
Annotation: Tři otištěné básně ze sbírky J. Vyhlídala "Hnízda na vodě" jsou doplněny informací o autorovi.
Article
20
...1951-1960...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, červenec/srpen, s. 12-24
Annotation: Autor odpovídá na otázky týkající se románu Železný strop. Následuje úryvek z románu.
Article