By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1951-2000...
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 4 (109), 1994, č. 6, 8. 1., s. 6
Annotation: Vzpomínky.
Article
2
...1951-2000...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 2, 26. 1., s. 8
Annotation: Rozhovor.
Article
3
...1951-2000...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 32, 1. 9., s. 10
Annotation: Komentář I. Slavíka vysvětlující termín Rozptýlená generace; pod tímto titulem vyšel původně rozhlasový pořad I. S. z básní katolických...
Article
4
...1951-2000...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 49/50, 16. 12., s. 1, 4-5
Annotation: Přehledová stať; referát na semináři zahraničních slavistů v Dobříši v září 1993.
Article
5
...1951-2000...
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 3 (109), 1993, č. 260, 9. 11., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
6
...1951-2000...
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 4, 6. 1., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
7
...1951-2000...
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 3, 1993, č. 17, 22. 1., s. 12
Annotation: Recenze sborníku vzpomínek vojáků sloužících v československé zahraniční armádě.
Article
8
...1951-2000...
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 1, leden, s. 124-125
Annotation: Recenze.
Article
9
...1951-2000...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1984, č. 38, 12. 9., s. 3
Annotation: Recenze antologie české povídky po roce 1945, prvého svazku edice Čs. spisovatele Knihovna české prózy.
Article
10
...1951-2000...
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 16, 1990/1991, č. 4, prosinec 1990, s. 14-24
Annotation: Esej týkající se situace od roku 1945, ineditní literatury, světovosti české literatury ap., a to z hlediska kontinuity kultury.
Article
11
...1951-2000...
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 15, 1990, č. 3, 21. 2., s. 1, 16
Annotation: O situaci sdělované poezie (rozhlasem, televizí, deskami, scénami poezie, na festivalech) v posledním čtyřicetiletí.
Article
12
...1951-2000...
In: Obrana lidu. -- ISSN 0231-6218. -- Roč. 49, 1990, č. 12 (nedělní), 24. 3., s. 8
Annotation: O význačných představitelích emigrantské literatury.
Article
13
...1951-2000...
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 46, 1990, č. 195, 22. 8., s. 7
Annotation: Kritický přehled.
Article
14
...1951-2000...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 6, 12. 4., s. 4-5
Annotation: O básnické generaci narozené v rozmezí let 1938-1948.
Article
15
...1951-2000...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 40, 1984, č. 47, 24. 2., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
16
...1951-2000...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 24, 12. 6., příl. Kmen, č. 24, s. 1
Annotation: Úvaha, jejímž předmětem je poválečná česká literatura.
Article
17
...1951-2000...
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 6, 1988, č. 2, únor, s. 58-60
Annotation: O ideji Února 1948 v naší literatuře ve světle současné přestavby společnosti.
Article
18
19
...1951-2000...
In: Brněnský večerník. -- Roč. 15, 1984, č. 245, 11. 12., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
20
...1951-2000...
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 14, 1985, č. 3, březen, s. 130-131
Annotation: Recenze výboru z poezie po 2. světové válce.
Article