By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1971-1980...
In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada historická. -- ISSN 0139-9543. -- Roč. 147, 1978, č. 1/2, srpen 1980, s. 105-108
Annotation: Přehled činnosti v roce 1977.
Article
2
...1971-1980...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 31, 1980/1981, č. 1, září 1980, s. 48
Annotation: O ročnících 1978 a 1979 se zřetelem na oblast literární výchovy.
Article
3
Published Praha : Divadelní ústav, 1980.
...1971-1980...
Annotation: Soupis členů divadelních souborů a premiér divadelních her.
Book
4
...1971-1980...
In: Sešity novináře. -- ISSN 0139-9411. -- Roč. 12, 1978, č. 2/3, s. 249-261
Annotation: Soupis knižní a časopisecké literatury o žurnalistice za rok 1976, řazený tématicky.
Article
5
...1971-1980...
In: Sešity novináře. -- ISSN 0139-9411. -- Roč. 12, 1978, č. 4, s. 137-151
Annotation: Soupis knižní a časopisecké literatury o žurnalistice za rok 1977, řazený tématicky.
Article
6
...1971-1980...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 35, 11. 2., s. 19
Annotation: Recenze čísla zaměřeného na sedmdesátá léta.
Article
7
...1971-1980...
In: Obratník. -- Roč. 1, 1994, č. 7, září/říjen, s. 17-18
Annotation: Několik úryvků z čtyřiadvacetistránkového doslovu ke sborníku Hnízda stěhovavých ptáků (Brno, Blok 1978); otištěno v rubrice Na okraj.
Article
8
9
...1971-1980...
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 2, únor, s. 34-38
Annotation: Přehledová stať o poezii sedmdesátých let.
Article
10
...1971-1980...
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 33, 1991, č. 35, 27. 8.-2. 9., s. 21, 27
Annotation: Vzpomínky na 70. léta.
Article
11
...1971-1980...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 10, 7. 3., s. 15-16
Annotation: Heslo.
Article
12
...1971-1980...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 26, 27. 6., s. 15-16
Annotation: Heslo.
Article
13
by Kovalčuk, Josef, 1948-2018
Published Praha : Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1982
...1971-1980...
Annotation: Studie s kapitolami Co je autorské divadlo, Proměna místa textu ve struktuře výrazových prostředků, Mezi scénářem a inscenací.
Book
14
...1971-1980...
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 4, duben, s. 63-64
Article
15
16
...1971-1980...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1981, č. 47, 25. 11., s. 6-7
Annotation: O ideovém tříbení poezie tzv. generace sedmdesátých let.
Article
17
...1971-1980...
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 33, 1979, č. 5, květen, s. 52-62
Annotation: O historických východiscích, stavu a úkolech kritiky let sedmdesátých.
Article
18
19
...1971-1980...
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 60, 1980, č. 139, 14. 6., s. 5
Annotation: K výsledkům rozhlasové tvorby za rok 1979; ke konferenci Čs. rozhlasu pořádané v Brně.
Article
20
...1971-1980...
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 1, leden, s. 83-86
Annotation: O naší kritice sedmdesátých let.
Article