By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1981-1990...
In: Sado-Maso [samizdat]. -- Č. 7 a půl, 1986, s. [99-100]
Annotation: Článek o výtvarném směru nová malba.
Article
2
...1981-1990...
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 3, 6. 1., s. 11
Annotation: Poznámka k prodeji knihy v Čs. spisovateli.
Article
3
...1981-1990...
In: Brněnský večerník. -- Roč. 15, 1984, č. 3, 4. 1., s. 2
Annotation: Recenze; též recenze antologie Lidé ze souhvězdí Lva.
Article
4
...1981-1990...
In: Český zápas. -- ISSN 0323-1321. -- Roč. 61, 1981, č. 8, 1. 3., s. 4
Annotation: Obsahová recenze.
Article
5
...1981-1990...
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 66, 1981, č. 3, 7. 1., s. 3
Annotation: Obsahová recenze.
Article
6
...1981-1990...
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 39, 1983, č. 120, 24. 5., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
7
...1981-1990...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1983, č. 25, 15. 6., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
8
...1981-1990...
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 72, 1983, č. 159, 8. 7., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
9
...1981-1990...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1986, č. 24, 11. 6., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
10
...1981-1990...
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 64, 1983, č. 63, 16. 3., s. 5
Annotation: Poznámka k vydání členské prémie Nakladatelství Svoboda (na 50 autorů se vyznává k rodnému kraji).
Article
11
...1981-1990...
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 64, 1983, č. 159, 8. 7., s. 5
Annotation: Poznámka k vydání výběru z poetických úvah o míru z pera českých básníků; bibliofilský náklad vyšel u příležitosti Světového shromáždění...
Article
12
...1981-1990...
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 66, 1985, č. 57, 8. 3., s. 5
Annotation: Osobní vyznání spisovatele.
Article
13
...1981-1990...
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 69, 1988, č. 114, 17. 5., s. 5
Annotation: Poznámka k vydání sborníčku členek Kruhu mladých autorů při Okresní knihovně v Klatovech.
Article
14
15
...1981-1990...
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 1, 1990, č. 1, leden, s. 29-31
Annotation: Kritický přehled.
Article
16
...1981-1990...
In: List pro literaturu. -- Roč. 1, 1990, č. 2, s. 17-21; č. 3, s. 14-20, květen
Annotation: Psáno v Amsterodamu, tištěno v Listech 1988 - Čtení na léto.
Article
17
...1981-1990...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 19, 12. 5., příl. Kmen, č. 19, s. 2
Annotation: Obsahová recenze.
Article
18
...1981-1990...
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 14, 1985, č. 8, říjen, s. 138
Annotation: Recenze propagačního tisku Literárního měsíčníku.
Article
19
...1981-1990...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 41, 1985, č. 301, 21. 12., s. 5
Annotation: Recenze ročenky Divadla J. Wolkra.
Article
20
...1981-1990...
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 44, 1988, č. 186, 9. 8., s. 2
Annotation: Recenze.
Article