By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 2, 8. 1.
Annotation: Návrh edičního plánu Nakladatelství Českoskovenské akademie věd na rok 1959.
Article
2
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2006, č. 9, září, s. 30-32
Annotation: Rozhovor s ředitelem nakladatelství Academia.
Article
3
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 1999, č. 13, 23. 12., s. 18-19
Annotation: Rozhovor s ředitelem nakladatelství.
Article
4
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 24, 22. 6., s. 10
Annotation: Rozhovor s ředitelem nakladatelství Academia o profilu edičního plánu (mj. o vydávání: Lexikon české literatury).
Article
5
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 164, 15. 7., s. 11
Annotation: Rozhovor s ředitelem nakladatelství Academia.
Article
6
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 2, 1993, č. 296, 22. 12., s. 11
Annotation: Rozhovor s ředitelem nakladatelství Academia.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 10, 14. 5., s. 3
Annotation: Poznámka o knihkupectví Academia, které v ostravské pobočce neprodává časopis Česká literatura.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 141, 18. 6., příl. Praha Dnes, s. 1
Annotation: Glosa o nově otevřeném pražském knihkupectví nakladatelství Academia.
Article
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 8, 1998, č. 187, 12. 8., s. 12
Annotation: O knihkupectví nakladatelství Academia, které sídlí v rekonstruovaném Wiehlově domě; se slovy ředitele nakladatelství A. Tomského.
Article
10
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 53, 1997, č. 245, 18. 10., příl. Péčko, č. 42, s. 5
Annotation: Rozhovor s ředitelem nakladatelství Academia.
Article
11
In: Noviny. -- Roč. 1, 1992, č. 41, 4. 5., s. 9
Annotation: Rozhovor o činnosti nakladatelství Academia.
Article
12
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 5, 1995, č. 165, 18. 7., s. 13
Annotation: Rozhovor s ředitelem nakladatelství Academia.
Article
13
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 130, 5. 6., příl. Salon, č. 18, s. 1
Annotation: Článek v rubrice Představujeme.
Article
14
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 62, 1953, č. 9/10, s. 279-281
Annotation: Zpráva o vydávání periodik v rámci Nakladatelství ČSAV. V závěru zmínka o vydávání čtvrtletníku Česká literatura.
Article
15
Published Praha : Academia, 1970.
Annotation: Ediční plán.
Book
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 159, 12. 7., s. 20
Annotation: Fejeton k 50. letům existence nakladatelství Academia.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 170, 25. 7., s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
18
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 65, 1956, č. 5/6, červenec, s. 311-316
Annotation: Zpráva o ediční činnosti ČSAV.
Article
19
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 66, 1957, č. 7/8, září, s. 321-330
Annotation: Zpráva o ediční činnosti ČSAV.
Article
20
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 65, 1956, č. 3/4, květen, s. 188-192
Annotation: Zpráva o ediční činnosti ČSAV.
Article