By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dikobraz. -- ISSN 0012-284X. -- Roč. 15, 1959, č. 27, 2. 7., s. 2
Annotation: Satirciká báseň. S přípiskem "(Věnováno doživotnímu kancléři Adenauerovi)".
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 39, 1959, č. 112, 24. 4., s. 4
Annotation: Kritický článek o Ferdinandu Peroutkovi a Konrádu Adenauerovi.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 37, 1956, č. 358, 24. 12., s. 4
Annotation: Satirická báseň, s příslušnou karikaturou (signována šifrou).
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 3, 21. 1., s. 62
Annotation: Satirická báseň tematizující dr. Adenauera a Charlese de Gaulla v tisku.
Article
5
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [66], 1950, č. 302, 24. 12., s. 16
Annotation: Satirická čtyřverší.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 36, 25. 8., s. 1
Annotation: Komentář k zákazu Komunistické strany Německa; s protiadenauerovskou karikaturou K. Vaci a protestním prohlášením Svazu čs. spisovatelů Českoslovenští...
Article
7
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 3, 1980, č. 15, 17. 10. - 10. 11., s. 8-11
Annotation: Datováno: 20. 10. 1980. Dopis J. Lederera přátelům vysvětlující okolnosti jeho odchodu do SRN, důvody, proč podepsal spolupráci s Adenauerovou...
Article
8
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 6, 1955, č. 6, červen, s. 479-482
Annotation: Recenze.
Article