By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 28, 2017, č. 2, 30. 6., s. 87-95
Annotation: Báseň v próze; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 9, 26. 4., s. 2
Annotation: Dvojrecenze.
Article
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 8, 2012, č. 13, 20. 6., s. 27
Annotation: Biografická poznámka, připojená k autorově melodramatické skice.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 9, 3. 5., s. 3, 19
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 9, 3. 5., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
6
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 61, 2017, č. 193, 6. 10., příl. Ego!, roč. 3, č. 40, s. 12-13
Ego!. -- 6. 10. 2017
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
7
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 13, 2017, č. 24, 22. 11., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 3, 5. 2., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 18, 2015, č. 2, s. 105-107
Annotation: Recenze.
Article
10
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 20, 25. 9., s. 22-23
Annotation: Básně z připravované knihy "Přípravy na všechno"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 23).
Article
11
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 23, 6. 11., s. 22-23
Annotation: Ukázky z připravované knihy "Přípravy na všechno"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 23).
Article
12
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 47, 25. 2., příl. Salon, č. 1214, s. 15
Annotation: Recenze.
Article
13
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 20, 25. 9., s. 23
Annotation: Bio-bibliografická poznámka. připojená k ukázce z autorovy poezie (s. 22-23).
Article
14
In: Aluze. -- ISSN 1803-3784. -- Roč. 16, 2012, č. 1, s. 103-104
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Trojjediný prst. -- s. [91]
Annotation: Poznámka; texty zahrnuté do knihy byly psány v letech 2006-2011 a většinou publikovány ve sbírkách vydaných vlastním nákladem.
Book Chapter
16
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 32, 2021, č. 2, 11.-17. 1., s. 63
Annotation: Recenzní glosa.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 20, 30. 11., s. 24
Annotation: Glosy.
Article
19
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 11, 2015, č. 7, 1. 4., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 3, 11. 3., s. 56-57
Annotation: Recenze.
Article