By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Rock & pop. -- ISSN 0862-7533. -- Roč. 13, 2002, č. 2 (220), únor, s. 92
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2003, č. 26, červen, s. 106-107
Annotation: Komentář k otištěnému soupisu oprav (s. 108-130).
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 15, 21. 9., s. 23
Annotation: Recenze sborníku rozhovorů.
Article
4
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 10, 2003, č. 4, s. 601-604
Annotation: Recenze.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 8, 21. 2., s. 3
Annotation: Redakční poznámka k stati: Alan Josef, Počkej, až naskočí červená (T, č. 6. s. 1,4); o textových odlišnostech v pražském a kolínském (exilovém)...
Article
6
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 13, 2002, č. 3, září, s. 51-53
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 49, 2002, č. 5, s. 423-425
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Sv. 23/24, 2002, s. 186-190
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 10, s. 10-13
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Biograf. -- ISSN 1211-5770. -- R. 2003, č. 30, březen, s. 95-100
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 12, 2002, č. 22, 26. 1., s. 27
Annotation: Recenze.
Article
12
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 3, 16. 1., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
14
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 11, 23. 5., s. 3
Annotation: Recenze; též obecná úvaha o sociologii literatury.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 25, 19. 6., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 249, 24. 10., příl. Víkend, s. 32
Annotation: Soubor glos k níže zmíněným knihám.
Article