By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Albatros...
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 297, 22. 12., s. 7
Annotation: Zpráva o edičních plánech nakladatelství Albatros.
Article
2
...Albatros...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 36, 1985/1986, č. 10, červen 1986, s. 468-471
Annotation: Klub mladých čtenářů; Albatros.
Article
3
...Albatros...
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 88, 15. 4., s. 9
Annotation: Zpráva o udělení výročních cen; Albatros.
Article
4
...Albatros...
In: Večerník-Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 5, 1995, č. 1, 2. 1., s. 1, 4
Annotation: Rozhovor, též o plánech nakladatelství Albatros.
Article
5
...Albatros...
In: Knihy 92. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 2, 1992, č. 22, 8. 6., s. 16
Annotation: Rozhovor o současné situaci a plánech nakladatelství Albatros.
Article
6
...Albatros...
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 1, 1992, č. 193, 18. 8., s. 13
Annotation: O nakladatelství Albatros.
Article
7
...Albatros...
In: Noviny. -- Roč. 1, 1992, č. 141, 31. 8., s. 4
Annotation: Rozhovor; o knihách pro děti a o ediční činnosti nakladatelství Albatros.
Article
8
...Albatros...
In: Špígl. -- ISSN 0862-8327. -- Roč. 3, 1992, č. 81, 4. 4., s. 1, 4
Annotation: Rozhovor s ředitelkou vydavatelství Albatros.
Article
9
...Albatros...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 36, 1992, č. 5, září, s. 300-301
Annotation: Rozhovor o problémech a perspektivách nakladatelství Albatros.
Article
10
...Albatros...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 22, 30. 5., příl. Kmen, č. 22, s. 4
Annotation: K 35. výročí nakladatelství Albatros.
Article
11
...Albatros...
In: Albatros. -- ISSN 0139-9594. -- R. 1986, č. 8/9, srpen/září, s. 3
Annotation: Příspěvek redaktorky nakladatelství Albatros.
Article
12
...Albatros...
In: Albatros. -- ISSN 0139-9594. -- R. 1986, č. 3, březen, s. 3
Annotation: Slovo redaktorky edice Korálky nakladatelství Albatros.
Article
13
...Albatros...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 28, 1984, č. 6, červen, s. 382
Annotation: O semináři věnovaném edici nakladatelství Albatros První čtení (konal se 7. 12. 1983, organizován byl komisí Společnosti přátel knihy pro...
Article
14
...Albatros...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 41, 12. 10., příl. Kmen, č. 41, s. 2
Annotation: Albatros; o udělení cen za rok 1982.
Article
15
...Albatros...
In: Albatros. -- ISSN 0139-9594. -- R. 1986, č. 10, říjen, s. 3
Annotation: Příspěvek redaktorky nakladatelství Albatros.
Article
16
...Albatros...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1986, č. 23, 4. 6., s. 4
Annotation: O edičním plánu nakladatelství Albatros; odpověď šéfredaktorky.
Article
17
...Albatros...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1989, č. 15, 12. 4., s. 2
Annotation: Albatros; rozhovor.
Article
18
...Albatros...
In: Vlasta. -- ISSN 0139-6617. -- Roč. 43, 1989, č. 15, 3. 4., s. 12
Annotation: Rozhovor; Albatros.
Article
19
...Albatros...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 35, 1991, č. 3, květen, s. 177
Annotation: Šéfredaktorka nakl. Albatros M. M. odpovídá na otázky redakce týkající se ediční činnosti a nejbližší budoucnosti nakladatelství.
Article
20
...Albatros...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1992, č. 9, 11. 3., s. 8
Annotation: Rozhovor o současné situaci a plánech Albatrosu.
Article