By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Wagon. -- R. 2008, č. 4, s. 9
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o M. Alexovi doprovázející otisk jeho veršů.
Article
2
In: Tahy. -- ISSN 1802-8195. -- R. 2010, č. 5/6, příl. Lano 2010, s. 13
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u otištěných básní (s. 10-13). Příloha Lano 2010 je věnována oceněným autorům v soutěži Ortenova Kutná...
Article
3
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 20, 2017, č. 1, s. 116-118
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 12, 2016, č. 1, s. 8
Annotation: Medailon překladatele (nar. 1989) u esejů A. Zagajewského Dva eseje o městech (s. 5-8). Na s. 14-15 jsou otištěny básně A. Zagajewského, které...
Article
5
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 8, 2012, č. 11, s. 36
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u zrcadlového překladu ukázek básní o A. Achmatovové z rukopisu R. Putzlacher (s. 34-36).
Article
6
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 16, 2020, č. 3, s. 32
Annotation: Bio-bibliografická poznámka připojena k úryvku překladu "Karlovo dobrodružství" C. Miłosze.
Article
7
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 8, 2012, č. 10, s. 42
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u překladů básní A. Zagajewského (s. 40-42). Překlad byl oceněn v soutěži J. Levého 2012.
Article
8
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 5, 6. 5., s. 104-107
Annotation: Soubor recenzních glos k poezii začínajících autorů doplněný o otisk ukázek jejich básní a otisk dopisu Z. F. Kopřivy R. Fridrichovi (polemika...
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 8, 18. 10., s. 6-7
Annotation: Anotace.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 4, 23. 2., s. 12
Annotation: Reportáž (s fot.) o večeru s R. Putzlacher-Buchtovou v kavárně Fra, na kterém představila svoji knihu V kavárně Avion, která není. Moderovali...
Article
11
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 10, 2014, č. 11, s. 1
Annotation: Úvodník v čísle s podnázvem Bílá a studená, které je věnováno tématu smrti a sebevraždě. Časopis obsahuje ukázky ze světové literatury...
Article
12
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 47, 2017, č. 4, 17. 8., s. 41-43
Annotation: Recenze.
Article
13
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 23. 6. 2019
Annotation: Rozhovor s polonistou a překladatelem z polštiny M. Alexou.
Article
14
online
Webarchiv
In: Nekultura.cz [online]. -- ISSN 1802-0526. -- 19. 2. 2009
Annotation: Zpráva o literárním večeru (večírku), který dne 24. 2. 2009 uspořádala redakce časopisu "Litenky" v Kavárně Muzea Karlova mostu a v jehož...
Article
15
digitalizovaný dokument
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 2, červen, s. 246-251
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 277-278.
Article