By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 21, 2018, č. 1, 15. 12., Supplementum, s. 9-12
Annotation: Úvodník k interpretačním heslům, která představují projekt "Moderní česká divadelní hra (1896-1989); Mezi textem a inscenací (slovník děl)".
Article