By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 36, 1. 9., s. 11
Annotation: Recenze všímající si i české recepce prozaického díla T. Bernharda.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 114, 17. 5., s. 14
Annotation: Recenze v souboru nepodepsaných recenzí; v oddílech Paměti, Teatrologie.
Article