By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 17, 2007, č. 69, 22. 3., příl. Salon, č. 511, s. 4
Annotation: Biografie a bibliografie Z. Augustové.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 271, 21. 11., s. A9
Annotation: Článek o kvalitě a financování českého divadla.
Article
3
In: Rukopis. -- ISSN 1801-7630. -- Roč. 1, 2007, č. 3, s. 137-143
Annotation: O překládání hry E. Jelinekové.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 36, 1. 9., s. 11
Annotation: Recenze všímající si i české recepce prozaického díla T. Bernharda.
Article
5
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 15, 2019, č. 3, s. 5-8
Annotation: Rozhovor o překladech německé dramatické tvorby a o obtížích při inscenacích německých her v České republice; připojena bio-bibliografická...
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 114, 17. 5., s. 14
Annotation: Recenze v souboru nepodepsaných recenzí; v oddílech Paměti, Teatrologie.
Article
7
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 15, 2019, č. 3, s. 18
Annotation: Bio-bibliografická poznámka připojena k úryvku překladu ze hry T. Köcka "Hrát si na ráj".
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. 70-71
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 4, 20. 2., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 4, duben, příl. Divadlo a film, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 30, 2021, č. 6, 16. 3., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 31, 2020, č. 3, s. 129-130
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 30, 2019, č. 2, s. 117-120
Annotation: Reportáž z konference "Perspektivy teatrologie 3" (15.-17. 5. 2019).
Article
15
by Augustová, Zuzana, 1963-
Published Praha : Transteatral : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018.
Annotation: Výbor ze studií a kritických statí obsahuje texty věnované inscenacím německy píšících autorů u nás, jejich české recepci, působení Pražského...
Book
16
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 6, 14. 3., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
17
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 75, 29. 3., s. C8
iDnes.cz [online]. -- 29. 3. 2006
Annotation: Glosy ke knihám, nominovaným v literární soutěži Magnesia Litera za rok 2005 v kategorii "překlad".
Article
19
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 21, 2018, č. 1, 15. 12., Supplementum, s. 9-12
Annotation: Úvodník k interpretačním heslům, která představují projekt "Moderní česká divadelní hra (1896-1989); Mezi textem a inscenací (slovník děl)".
Article