By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kontinuita [samizdat]. -- Č. 2, září 1988, s. 11-12
Annotation: Dva Březinovy texty doplňující výroční autorův portrét "O lidském vzepětí" O. Horáka (s. 7-9) a soubor ukázek z básní O. Březiny (s. 10);...
Article
2
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 19, 2013, č. [11], 30. 10., s. 80-85
Annotation: Rozhovor; mj. o přátelství s rodinou Bílkových.
Article
3
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2012, č. 56, prosinec, s. 12
Annotation: Zpráva o vydání sborníku projevů přednesených 23. 11. 2011 ve sboru Gustava Adolfa Procházky v Praze - Karlíně u příležitosti 70. výročí...
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 22, 2012, č. 12, 13. 3., s. 11
Annotation: Referát o rozhlasovém pořadu o vztahu F. Bílka a jeho ženy Berty.
Article
5
In: Bibliofil. -- Roč. 12, 1935, č. 4, duben, s. 75
Annotation: Časopis začíná svůj 11. ročník. Kromě statí o grafice obsahuje přílohu: Bílek František, Moje radost nad Otokarem Březinou.
Article
6
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2004, č. 2, s. 31-32
Annotation: Článek dávající přehled o událostech připomínajících dílo a život grafika a sochaře F. Bílka.
Article
7
8
In: Das literarische Echo. -- Roč. 1, 1898/1899, s. 386-387
Annotation: Z obsahu posledních sešitů českých literárních časopisů (k 15. 11. 1898), mj. o "hlubokomyslně nesrozumitelných" příspěvcích sochaře-mystika:...
Article
9
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 12, 2006, duben, s. 76-80
Annotation: O domě F. B. v Chýnově.
Article
10
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 18, 22. 1., s. 1-2
Annotation: Úvaha nad dopisy Julia Zeyera sochaři Bílkovi.
Article
11
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [25], 2015, č. 234, 7. 10., s. 1
Annotation: Fotografie se zprávou o vystavení dvou unikátních korouhví, jejichž vznik inicioval J. Deml. Vytvořil je F. Bílek v r. 1904 pro kostel Nejsvětější...
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 5, 9. 3., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 24, 2013, č. 31, 30. 7. - 5. 8., příl. Perspektivy, č. 15, s. iii
Annotation: Recenze.
Article
14
by Bouška, Sigismund, 1867-1942
Published Praha : Česká expedice : Památník národního písemnictví : Uměleckoprůmyslové muzeum, 1992.
Annotation: Bílek František; soubor 19 dopisů uložených ve fondu F. Bílka v LA PNP.
Book
15
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 272, 19. 11., s. 5
Annotation: Poznámka ke vztahu S. B. a Bílek František.
Article
16
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 17, 1991/1992, č. 8, [duben 1992], s. 20-26
Annotation: Bílek František; o jejich vztahu.
Article
17
In: Čas. -- Roč. 15, 1901, č. 65, 6. 3., s. 4
Annotation: O dopisech spisovatele: Zeyer Julius panu: Bílek František, které byly uveřejněny v Květech.
Article
18
In: Hlas národa. -- R. 1900, č. 91, 1. 4.
Annotation: O slavnostním večeru věnovaném jubilantovi: Arbes Jakub; průběh: přednesena Arbesova báseň Měsíc smavý (z r. 1864) a rukopisná novinka Ptáče...
Article
19
by Bílek, František, 1872-1941
Published Řevnice : Praha : Arbor vitae ; Galerie hlavního města Prahy, 2010.
Annotation: Publikace s bohatým obrazovým doprovodem, s uvedenými texty.
Book
20
In: Obálka [samizdat]. -- Č. 9, [1980], příl. Podoba třetí, s. [1]
Annotation: Glosa o návštěvě chýnovského hřbitova a o sochách F. Bílka, které ovlivnily tamější tvůrce hřbitovních soch a náhrobků.
Article