By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Britské listy [online]. -- ISSN 1213-1792. -- 4. 4. 2018
Annotation: Článek o nepřidělení dotací časopisu "Babylon".
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 13, 25. 6., s. 10
Annotation: Glosa k článku J. Bělíčka Prozaik Stančík a Dva tisíce ponížených uprchlíků (in: server a2alarm.cz), ve kterém se pohoršuje nad některými...
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 216, 15. 9., s. 9
Annotation: Polemika s názorem redaktora A2 J. Bělíčka na obsah písňového textu S. Janouška, ve kterém shledává rasistický podtext.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 10, 17. 5., s. 2
Annotation: Úvodník zejména o revue "Prostor" a kauze dotací pro časopisy "A2" a "Babylon" v souvislosti s údajným střetem zájmu v osobě J. Bělíčka.
Article
5
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 212, 10. 9., příl. Salon, č. 1191, s. 16
Annotation: Glosa o podcastu J. Bělíčka "V chapadlech murmuru".
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 17, 17. 10., s. 15-16
Annotation: Článek reagující na diskuse o angažovanosti vyvolané článkem E. Klíčové.
Article
7
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 10, 2014, č. 5, 26. 2., s. 18-19
Annotation: Esej o angažovanosti v poezii a otázce "úkolování básníků" ze surrealistického hlediska, reagující na text Jana Bělíčka a Marty Svobodové...
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 20, 4. 12., s. 11
Annotation: Referát o diskusi o postavení literární kritiky, kterou uspořádal Kritický klub časopisu A2 5. 11. 2014.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 21, 12. 12., s. 16-17
Annotation: Polemika s textem P. Janouška Spát a revoluce (Tvar č. 18/2013). Připojena Janouškova odpověď.
Article
10
online
Webarchiv
In: Deník Referendum [online]. -- ISSN 2533-5987. -- 2. 10. 2013
Annotation: Esej se na základě několika konkrétních článků věnuje debatám o literatuře, ideologii a angažovanosti.
Article
11
online
Webarchiv
In: Deník Referendum [online]. -- ISSN 2533-5987. -- 30. 12. 2013
Annotation: Článek se věnuje otázce současné podoby angažované literatury, která byla tématem panelové diskuse pořádané redakcí A2.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 6, 9. 6., s. [18]-22
Annotation: Článek o podcastingu jako rozvíjejícím se trendu; mj. o literárním podcastingu v českém prostředí ("Liberatura" a další projekty Radia Wave,...
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 18, 1. 11., s. 12-13
Annotation: Polemická stať o angažovanosti a ideologizaci v literatuře. Zkoumá historický kontext, pozornost věnuje hlavně devadesátým letům dvacátého...
Article
14
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 11. 11. 2013
Annotation: Kritika překladu článku S. Poolea "Orwell patří lidem" (článek byl publikován v internetovém časopise A2larm 6. 11. 2013) od J. Bělíčka.
Article
15
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 6. 2. 2021
Annotation: Článek o českých podcastech, mj. o podcastech "Knižní pitevna" L. Zelinkové a K. Meixnerové, "Klářin podcast" K. Novákové, "Knihovory" autorky...
Article
16
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 13, 26. 6., s. 2
Annotation: Autor glosuje aktuální vztahy mezi českými kulturními periodiky. Všímá si, z čeho jejich spory vyrůstají a jak si často zástupci těchto periodik...
Article
17
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 23, 6. 11., s. 5
Annotation: Esej o proměně literatury, knižního trhu, uvažování o literatuře a vztahu společnosti k literatuře po roce 1989. Autorka připomíná též esej...
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 288, 11. 12., s. 8
Annotation: Polemika s článkem M. Puskelyho Čekání na Autora (Host č. 9/2013) analyzujícím polistopadovou českou prózu, s článkem J. Bělíčka a M. Svobodové...
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 25. 1., s. 4
Annotation: Rozhovor, mj. o roli literární kritiky v současném literárním provozu a o způsobu, jakým vítězka ankety bude vybírat Knihu roku 2017 pro 1....
Article
20
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 9. 6. 2015
Annotation: Reportáž o Sjezdu spisovatelů, který uspořádala Asociace spisovatelů.
Article