By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 11, 2012, č. 3, s. 4
Annotation: Vzpomínka k úmrtí J. Balabána.
Article
2
In: Vital plus. -- Roč. 4, 2010, č. 3, říjen, s. 42-43
Annotation: Recenze.
Article
3
4
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 13. 2. 2007
Annotation: Ukázka z povídkové knihy J. Balabána "Jsme tady".
Article
5
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 12, 2013, č. 1/2, s. 11
Annotation: Referát o výstavě Jsem tady (Opava, Slezské zemské muzeum).
Article
6
In: Vital plus. -- Roč. 5, 2011, č. 1, březen, s. 40-41
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Kulturní pecka. -- ISSN 1804-2279. -- Roč. 2, 2011, č. [7], 1. 7., s. 7
Annotation: Poznámka o knize J. Balabána a o knize M. Barberyové S elegancí ježka.
Article
8
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 14, 8. 9., s. 12
Annotation: Rozbor; předneseno na setkání USLL SAV a ÚČL AV ČR ve Starém Smokovci 25.-27. 5. 2005.
Article
10
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2005, č. 249, 23. 12., příl. Víkend, č. 51, s. 38
Víkend. -- 23. 12. 2005
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka k próze J. Balabána Mléčná dráha (s. 38-42).
Article
11
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 16, 2005, č. 4, s. 16-21
Annotation: Studie o prózách Jana Balabána ve třech částech.
Article
12
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 14, 2005, č. 6, 15. 3., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2004, č. 19, s. 112-114
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 44, 25. 10., s. 8
Annotation: Recenze knihy nominované na Státní cenu za literaturu za rok 2004.
Article
15
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 15, 2005, č. 1, 3.-9. 1., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 80, 2004, č. 10, s. 8-9
Annotation: Rozhovor.
Article
17
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 2, 2003, č. 5, s. 32
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 16, 2005, č. 3, 11.-17. 1., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2005, č. 58, březen, s. 246-248
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 11, 18. 3., s. 2
Annotation: Recenze.
Article