By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 43, 24. 10., s. 2
Annotation: Baluch Jacek; o jeho literárním večeru v Polském kulturním a informačním středisku v Praze počátkem října.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 4, 23. 1., s. 12
Annotation: Medailón polského bohemisty a překladatele; k jeho otištěné povídce Vynález (s. 12-13).
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 33, 16. 8., s. 12
Annotation: K sedmdesátinám J. Balucha.
Article
4
In: České listy. -- ISSN 1213-1784. -- Roč. 4, 2003, č. 11, [listopad], s. 9-10
Annotation: Vzpomínkový rozhovor s bohemistou z Jagellonské univerzity.
Article
5
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 38, 14. 2., s. 5
Annotation: Baluch Jacek; o jeho přednášce v Literárněvědné společnosti ČSAV.
Article
6
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 132, 7. 6., s. 5
Annotation: Rozhovor s polským bohemistou o česko-polských literárních vztazích.
Article
8
9
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 12, 2013, č. 3/4, s. 102-105
Annotation: Studie o středověkém kodexu (I Q 466) uloženém ve Vratislavi, který obsahuje i českou písňovou tvorbu. S otištěním úryvků (Rukopis zatřený...
Article
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 49, 24. 11., s. 9
Annotation: O polském bohemistovi Jacku Baluchovi a rozhlasovém pořadu jemu věnovaném.
Article
11
In: Obratník. -- Roč. 4, 1999, č. 3, leden/únor, s. 4
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka k otištěným ukázkám z básní polského literárního vědce, bohemisty a velvyslance J. B. (s. 4-5); básně...
Article
12
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 129, 8. 7., s. 4
iHNed.cz [online]. -- 8. 7. 2019
Annotation: Nekrolog.
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 624-626
Annotation: Nekrolog; bio-bibliografická poznámka o autorovi nekrologu připojena na s. 636.
Article
14
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 19, 2019, č. 3
Annotation: Nekrolog.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 4, s. 306-307
Annotation: Nekrolog.
Article
16
In: Moravskoslezský den. -- ISSN 0862-643X. -- Roč. 6, 1995, č. 42, 18. 2., příl. Den na víkend, s. 1, 3
Annotation: Rozhovor u příležitosti jeho rekreace v Beskydách; též o jeho činnosti bohemisty a básníka. S medailónem Jacek Baluch (nar. 1940 v Krakově).
Article
17
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 4, 1994, č. 77, 1. 4., příl. Náš domov, s. 1
Annotation: Rozhovor s literárním historikem, překladatelem české literatury, nyní velvyslancem Polské republiky u nás.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 165, 18. 7., s. 17
Annotation: Rozhovor. - Oprava chyby v časovém údaji v LN č. 166, s. 2, 19. 7.
Article
19
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 3, 1983, č. 2, červen, s. 20
Annotation: Recenze; též o studii: Baluch Jacek, Kritický jazyk F. X. Šaldy, Kraków, Jagelónská univerzita 1982.
Article
20
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1983, č. [5], květen, s. [138]
Annotation: Recenze na dvě polské knihy s českou tématikou, vydané v Krakově polským bohemistou J. Baluchem - J. Baluch "Kritický jazyk F.X. Šaldy" a J. Baluch...
Article